‘BIJ DE KOMENDE ALV KUNNEN LEDEN WEER GEBRUIKMAKEN VAN EEN LIVESTREAM’

Virtuele communicatie steeds belangrijker voor NVMO

  • 4 min.
  • Vereniging

Een livestream om de algemene ledenvergadering te volgen, video’s van lezingen van de Oncologiedagen en van het Post-ASCO Symposium en geaccrediteerde e-learnings. Stuk voor stuk zijn dit mede vanuit de NVMO-webredactieraad geïnitieerde initiatieven. Verder wordt momenteel vanuit de NVMO een e-learning over moleculaire diagnostiek ontwikkeld en organiseerde de NVMO begin april een webinar voor patiënten over de gevolgen van COVID-19 voor de behandeling van kanker.

Ook voor de NVMO wordt virtuele communicatie steeds belangrijker. ‘De NVMO heeft besloten om met de trend mee te gaan’, zegt NVMO-bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga. ‘De opkomst bij onze ledenvergaderingen is doorgaans volgens verwachting, maar door ook een livestream aan te bieden, vergroten we de mogelijkheid voor onze leden om van een andere locatie, bijvoorbeeld vanuit huis of vanaf de werkplek, en zonder reistijd hieraan deel te nemen. De eerste pilot hebben we gehouden tijdens de ledenvergadering van april 2019. We nodigden toen tien internist-oncologen uit om de ledenvergadering via een livestream te volgen en zij beoordeelden deze pilot positief. Na formele vastlegging van deze nieuwe optie in de statuten van de NVMO is de livestream tijdens de ledenvergadering van november 2019 officieel van start gegaan. Ruim veertig collega’s in het land volgden die livestream en zij hadden ook de mogelijkheid om live te stemmen. Deze aanpak zorgt voor een betere verbinding met en optimale betrokkenheid van alle collega’s in het land. Door andere prioriteiten vanwege de COVID-19-uitbraak kon de ledenvergadering afgelopen april niet doorgaan, maar bij de eerstvolgende ledenvergadering zullen we onze leden weer de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een livestream.’

COVID-19 en oncologie

Direct na de COVID-19-uitbraak draaide de NVMO overuren om haar leden zo snel en goed mogelijk te voorzien van adviezen en handvatten met betrekking tot de medisch-oncologische behandeling in relatie tot COVID-19. De NVMO-website en de NVMO-nieuwsbrief vormden de belangrijkste kanalen om deze informatie zo snel mogelijk met de leden te delen. Hovenga: ‘Zowel uit reacties van NVMO-leden als uit bezoekersstatistieken blijkt dat deze informatievoorziening duidelijk in een behoefte heeft voorzien.’
Begin april hield de NVMO in samenwerking met onder meer woordvoerders van NVCO, SONCOS en NFK voor patiënten en hun naasten een webinar over de gevolgen van het coronavirus voor de behandeling van kanker. Een opname van het webinar is op de NVMO-website, enkele websites van patiëntenverenigingen en www.coronaenkanker.com terug te kijken. Hovenga: ‘Het webinar, dat technisch mogelijk werd gemaakt door MEDtalks, mag een succes worden genoemd: 880 personen volgden de live-uitzending en daarnaast hebben tot dusver 1.680 personen de opname bekeken. Het is misschien te overwegen om vaker een webinar voor patiënten te organiseren.’

E-learning moleculaire diagnostiek

De NVMO is ook bezig met kennisoverdracht door middel van e-learning. Vorig jaar heeft de NVMO met MEDtalks een pilot gehouden om nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling van e-learning te verkennen. ‘Beide partijen hebben deze pilot onlangs virtueel geëvalueerd’, zegt Hovenga.
Een recent gestart project is een e-learning over moleculaire diagnostiek. De ontwikkeling van deze nascholing is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw. De NVMO heeft internist-oncologen dr. Geert Cirkel (NVMO-webredactie), prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (Hartwig Medical Foundation) en dr. Martijn Lolkema (Center for Personalized Cancer Treatment) gemandateerd om dit proces als adviseurs te begeleiden. Als opdrachtgever werkt de NVMO voor dit nascholingsprogramma samen met Hartwig Medical Foundation. Hovenga: ‘Door de samenwerking met het Center for Personalized Cancer Treatment beschikt Hartwig Medical Foundation over de kennis met betrekking tot gepersonaliseerde kankerbehandeling om ons hierbij te helpen. Het programma wordt nu ontwikkeld en we hopen deze e-learning later dit jaar geaccrediteerd aan te kunnen bieden. Het wordt een basiscursus met cases. MEDtalks werkt op dit moment samen met de sprekers aan de ontwikkeling van de inhoud.’ De basisbegrippen over moleculaire diagnostiek zullen aan de orde komen en het is de bedoeling dat de deelnemers aan de e-learning na afloop een uitslag van uitgebreide moleculaire diagnostiek, inclusief whole genome sequencing, beter kunnen beoordelen en klinisch kunnen toepassen.
De e-learning is primair bedoeld voor internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding. ‘Daarnaast willen we ook andere specialisten de mogelijkheid bieden de nascholing te volgen’, aldus Hovenga. ‘Longartsen en ziekenhuisapothekers hebben hier bijvoorbeeld ook belang bij.’

Toekomstplannen

Het zal niet bij dit ene onderwerp blijven. ‘Er zijn ook plannen voor een e-learning over cardio-oncologie. In de periode voor de COVID-19-pandemie hebben in het land symposia hierover plaatsgevonden; het onderwerp staat beslist in de belangstelling. Verder denken we na over het onderwerp acute oncologie.
Financiering van een nascholing over acute oncologie lijkt echter lastig, terwijl we al langer een zeer interessant conceptprogramma op papier hebben staan.’ Vanuit de NVMO vinden momenteel voorbereidingen plaats voor een virtuele editie van de Post-ASCO 2020. ‘Als de maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie langer aanhouden en er minder congressen en symposia kunnen doorgaan, dan zullen we misschien ook moeten gaan nadenken over het meer online aanbieden van geaccrediteerde nascholingen.’


Portretfoto (kleur) Sjoerd Hovenga

Dr. ing. S. Hovenga werkt als internist-oncoloog in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en bekleedt diverse functies binnen het NVMO-bestuur: hij is portefeuillehouder congressen en bijscholing, voorzitter van zowel de redactieraad van de NVMO-website (zie onder) als de programmacommissie van de Oncologiedagen en zit namens de NVMO in het NVvO-bestuur.


REDACTIERAAD NVMO-WEBSITE

  • Dr. ing. Sjoerd Hovenga, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten (voorzitter)
  • Renske van den Brink-Schimmel, Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk
  • Dr. Geert Cirkel, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  • Dr. Nienke de Glas, LUMC, Leiden (namens jNVMO)
  • Marleen Tent, UMC Groningen

Technische en redactionele ondersteuning wordt verzorgd vanuit uitgeverij BPM Medica.