Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2020 is van start gegaan. Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de 26e Oncologiedagen.

Voordracht kandidaten gestart

Pieter De Mulder Award 2020

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15 duizend euro. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.


Aanmelding kandidaten van start gegaan

Oncologieproefschrift van het jaar

Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 mei 2020 kunnen worden voorgedragen.
De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de 26e Oncologiedagen een voordracht van 7,5 minuten te verzorgen (inclusief discussietijd van 2,5 minuten) en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie. Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden bijgesloten: Auteur en instelling, titel proefschrift en verdedigingsdatum, inhoudsopgave, Nederlandstalige samenvatting. Het gehele proefschrift kan via www.wetransfer.com worden verzonden.


Update NVMO-commissie BOM

De reden hiervan was niet alleen het nadrukkelijke advies om thuis te blijven en niet naar bijeenkomsten te gaan, maar tevens het feit dat leden van de commissie BOM door de COVID-19-pandemie nog andere taken hadden. Ook de EMA-vergaderingen stonden de afgelopen maand in het teken van spoedprocedures rond onderzoek met betrekking tot COVID-19. De reguliere vergadering van de commissie BOM in mei zal via videoconferencing plaatsvinden.


Tijdschrift Medische Oncologie

Wisseling in redactieraad

Zij volgt dr. Vincent Dezenjé op die sinds 2015 zitting had in de redactieraad. Van Dongen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en werkzaam binnen het borstkankerteam. Daarnaast is zij als hoofdonderzoeker vroegefasegeneesmiddelen verbonden aan de clinical research unit. De volledige samenstelling van de redactieraad is te vinden op www.medischeoncologie.nl/redactieraad.


NVMO-events in 2020

25 juni 2020
ePost-ASCO 2020
Online

8 september 2020
14e NVMO Nascholing Targeted Therapy
Utrecht

19 september 2020
NVMO Nederlandse Avond ESMO 2020
Madrid

11 november 2020
Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2020
Arnhem

12 en 13 november 2020
26e Oncologiedagen
Arnhem

13 november 2020
Algemene Ledenvergadering NVMO Najaar 2020
Arnhem