Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO-commissie BOM boog zich onlangs over de plaats in de Nederlandse behandelsetting van twee nieuwe behandelopties voor gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom (RCC): combinatiebehandeling met avelumab-axitinib en combinatiebehandeling met pembrolizumab-axitinib.

 E-publicaties  adviezen commissie BOM

Avelumab-axitinib en pembrolizumab-axitinib bij RCC

Wat de eerstelijnscombinatiebehandeling met avelumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig RCC betreft, concludeert de commissie dat de resultaten van de JAVELIN Renal 101-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een – voorlopig – positief advies voor palliatieve behandeling. Wat de eerstelijnscombinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig RCC betreft, concludeert de commissie dat de resultaten van de KEYNOTE-426-studie voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. E-publicaties van beide adviezen zijn op de NVMOwebsite (www.nvmo.org/bom) te raadplegen en downloaden.


Plaatsbepaling door richtlijncommissie

Opties voor eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RCC

De scope van de commissie BOM reikt niet zo ver dat zij behandeladviezen geeft indien er positieve adviezen zijn voor diverse (combinaties van) middelen. Daarom heeft de richtlijncommissie Niercelcarcinoom beide adviezen in perspectief geplaatst. Deze plaatsbepaling is als e-publicatie te raadplegen op de website van Medische Oncologie.


NVMO-evenementen geannuleerd

Het gaat om annulering van:
• Landelijke jNVMO-onderwijsmiddag 2020
• 14e NVMO Nascholing Targeted Therapy
• Algemene Ledenvergadering NVMO Voorjaar 2020

De NVMO volgt hiermee het beleid van de overheid en het RIVM.
Maatschappelijk is het streven gericht op het indammen van het aantal besmettingen met het covid-19-virus. Bij de NVMO, als wetenschappelijke beroepsvereniging, berust daarnaast vooral de (mede)verantwoordelijkheid om de medische infrastructuur zoveel mogelijk intact te houden. Op korte termijn zal de NVMO met meer informatie komen over eventuele nieuwe data voor genoemde bijeenkomsten.


Donderdag 25 juni in Driebergen

Post-ASCO Symposium 2020

Iedere presentatie zal worden afgesloten met een interactieve sessie van 10 minuten om deelnemers de ruimte te geven om te discussiëren over de interpretatie van de sprekers en de mogelijke consequenties voor de dagelijkse praktijk. Deelname aan de Post-ASCO 2020 is voor NVMO-leden kosteloos. Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging. Ga voor het programma en inschrijven naar www.nvmo.org.


NVMO-events in 2020

31 mei 2020 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2020 Chicago
25 juni 2020 NVMO Post-ASCO Symposium 2020 Driebergen
19 september 2020 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2020 Madrid
11 november 2020 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2020 Arnhem
12 en 13 november 2020 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2020 Arnhem
13 november 2020 Algemene Ledenvergadering NVMO Najaar 2020 Arnhem