Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO ontwikkelt momenteel in samenwerking met MEDtalks en Hartwig Medical Foundation een e-learning over moleculaire diagnostiek. Deze zal zeer binnenkort worden gelanceerd.

Binnenkort van start

E-learning moleculaire diagnostiek

De NVMO wil hiermee inspelen op de behoefte onder internist-oncologen aan kennis over de laatste ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek bij de diagnose en behandeling van verschillende vormen van kanker.
De e-learning zal ingaan op het belang en de (on)mogelijkheden van moleculaire diagnostiek, waaronder whole genome sequencing en genpanels. Aan de hand van interactieve casuïstiek komen diverse moleculaire begrippen, zoals homologe recombinatiedeficiëntie, microsatellietinstabiliteit en kiembaanmutaties uitgebreid aan bod. Een multidisciplinair panel bespreekt hoe de verkregen moleculaire data kunnen worden gelezen en over de volle breedte kunnen worden geïnterpreteerd. Tot slot worden handvatten gegeven hoe hierover voldoende en begrijpelijke uitleg aan patiënten kan worden gegeven.
De e-learning wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding.


Foppie de Boer gestart als voorzitter

Nieuw bestuur jNVM

Marissa Cloos-van Balen (LUMC) heeft de voorzittershamer overgedragen aan Foppie de Boer (UMC Groningen). Laatstgenoemde is tevens toegetreden tot het bestuur van de NVMO. Verder zijn Wesley Hartman (Erasmus MC), Karen Oskam (Radboudumc), Karlijn van Rooijen (UMC Utrecht) en Marleen Tent (UMC Groningen) teruggetreden als bestuurslid van de jNVMO. Hun opvolgers in het jNVMO-bestuur zijn dr. Tonneke Beijers (Maastricht UMC+), Elianne de Boer (UMC Groningen), dr. Nienke de Glas (LUMC, Leiden) en Rosa Nieuwenhuize (Erasmus MC). De Glas is tevens namens de jNVMO toegetreden tot de webredactieraad van de NVMO-website. De jNVMO vertegenwoordigt binnen de NVMO de aandachtsgebieders binnen de oncologie en de arts-assistenten met interesse in de oncologie. De NVMO dankt de voormalige bestuursleden voor hun inspanningen en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes. Meer informatie over de jNVMO is te vinden op de NVMO-website (www.nvmo.org/jnvmo).


Tijdschrift Medische Oncologie

Wisseling in redactieraad

Creemers heeft zijn opleiding tot basisarts gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij zijn opleiding tot internist afgerond in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en de Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam. Zijn aandachtsgebied tijdens zijn studie was hematologie. Vervolgens heeft hij in het aandachtsgebied oncologie een opleiding gevolgd en promotieonderzoek verricht. Van 1995 tot 1999 was hij werkzaam als internist-oncoloog in het ziekenhuis Walcheren/Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Sinds 1999 is hij als internist-oncoloog verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De volledige samenstelling van de redactieraad is te vinden in het colofon op pagina 4 en op www.medischeoncologie.nl/redactieraad.


NVMO-events in 2020

8 september 2020
14e NVMO Nascholing Targeted Therapy
Utrecht

11 november 2020
Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2020
Arnhem

12 en 13 november 2020
26e Oncologiedagen
Arnhem

13 november 2020
Algemene Ledenvergadering NVMO Najaar 2020
Arnhem