Voor niets gaat de zon op

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen ligt voor ons. Kijkend naar ons visiedocument 2018-2022 kunnen we vaststellen dat we behoorlijk op schema liggen om doelstellingen te halen. Professionalisering, begroting en de oprichting van de commissie Kwaliteit zijn voorbeelden van goede stappen die zijn gezet. Dat er ook nog grote uitdagingen op ons pad liggen is ook duidelijk. In het redactionele commentaar in dit nummer wordt uitgelegd dat de definitie van de huidige stand van de wetenschap en praktijk zich soms op een hellend vlak bevindt. Waar de commissie BOM het mandaat heeft om volgens de PASKWIL-criteria studies te beoordelen, worden er steeds meer studies met veelbelovende nieuwe therapieën gepubliceerd die niet volgens deze criteria te beoordelen zijn. De druk op de commissie BOM is de laatste jaren flink toegenomen door het groeiende aantal te beoordelen dossiers. Daarnaast komt de vraag van zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en Zorginstituut Nederland om ook criteria te ontwikkelen voor bijvoorbeeld niet-gerandomiseerde fase II-studies. Het bestuur gaat samen met de commissie BOM de uitdaging aan om tot verdere professionalisering te komen.

Naast het optimaliseren van de werkwijze, waardoor meer dossiers sneller beoordeeld kunnen worden, moet worden gewerkt aan het opstellen van criteria om studies of de werking van offlabeloncolytica te beoordelen die nu (nog) niet te ‘paskwillen’ zijn. Hiervoor is inzet van meerdere partijen nodig. Daarom zijn wij verheugd dat zorgverzekeraar CZ als eerste de NVMO hierin ondersteunt. Met de andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn we in gesprek om deze maatschappelijk belangrijke taak structureel te kunnen gaan uitvoeren. Zonder financiële middelen van verzekeraars en overheid kunnen we bovenstaande ambitie niet realiseren.

Namens het bestuur van de NVMO,