Atezolizumab bij TNBC: type PD-L1-assay van groot belang

  • 2 min.
  • Wetenschap

Vrouwen met gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom (TNBC) kunnen in aanmerking komen voor een eerstelijnsbehandeling met atezolizumab (plus nab-paclitaxel) indien hun tumor PD-L1-positief is. Dr. Marleen Kok, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek, legt uit dat het daarbij van cruciaal belang is om de juiste PD-L1-assay te gebruiken.

Na goedkeuring door de EMA afgelopen zomer, heeft nu ook de NVMO-commissie BOM voorlopig groen licht gegeven voor het gebruik van atezolizumab (plus nabpaclitaxel) als eerstelijnsbehandeling voor vrouwen met gemetastaseerd TNBC. Hierbij geldt dat alleen vrouwen bij wie de (primaire of gemetastaseerde) tumor PD-L1-positief is, in aanmerking komen voor deze behandeling. ‘Daarbij luistert het zeer nauw hoe je de PD-L1-expressie bepaalt’, vertelt Kok. Zo’n PD-L1-meting gebeurt aan de hand van een immunohistochemische kleuring. Daarbij bindt een antilichaam aan de PD-L1-eiwitten in het tumorpreparaat waarna een kleuring dit antilichaam zichtbaar maakt.
De patholoog beoordeelt (scoort) aan de hand van die kleuring de mate van PD-L1-expressie van de tumor. Kok: ‘Er zijn voor deze assay verschillende antilichamen beschikbaar. Ook is de PD-L1-expressie op verschillende manieren te scoren: PD-L1 op de tumorcellen, PD-L1 op de immuuncellen in de tumor of PD-L1 op zowel de tumor- als de immuuncellen. Uit een post-hocanalyse van de IMpassion130-studie1 – de studie die heeft geleid tot voorlopige goedkeuring van het gebruik van atezolizumab plus nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij vrouwen met gemetastaseerd TNBC – blijkt dat de voorspellende waarde van de PD-L1-expressie afhankelijk is van de gebruikte test- en scoringsmethode’, vertelt Kok. ‘In deze post-hocanalyse vergeleken de onderzoekers de voorspellende waarde van de PD-L1-expressie gemeten met drie commercieel verkrijgbare PD-L1-assays: SP142, 22C3 en SP263. Daarbij was alleen een positieve PD-L1-uitslag met SP142, die de expressie op de immuuncellen scoort, voorspellend voor meerwaarde van een behandeling met atezolizumab. Een positieve uitslag met een van de andere testen was niet significant voorspellend.2 Het is dus heel belangrijk in de dagelijkse praktijk SP142 te gebruiken om na te gaan of een patiënt in aanmerking komt voor immuuntherapie met atezolizumab. Ook is een training van de patholoog in het gebruik van deze assay bij TNBC nodig.3 Het is daarnaast belangrijk om TNBC-patiënten in studieverband immuuntherapie te geven zodat we naar betere biomarkers kunnen zoeken. In Nederland kan dat bijvoorbeeld in de triple B-studie en de TONIC-studie.’


PD-L1 EXPRESSIE VOOR ATEZOLIZUMAB-GEBRUIK BIJ GEMETASTASEERD TNBC 

  • Gebruik de Ventana PD-L1 SP142 Assay.
  • Laat de test (en beoordeling) uitvoeren door een patholoog die is getraind in het gebruik van deze test bij TNBC (in Nederland momenteel in de UMC’s, Amphia, Antoni van Leeuwenhoek, Deventer Ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laboratorium Pathologie Oost-Nederland, Laboratorium voor Pathologie Dordrecht, Reinier de Graaf, Spaarne Gasthuis en Zuyderland).
  • De PD-L1-status is positief als minimaal 1% van tumorinfiltrerende immuuncellen (ten opzichte van het tumorgebied) PD-L1-expressie vertoont.

Dr. M. Kok is internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam). Zij houdt zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek naar immuuntherapie bij mammacarcinoom.