TERUGBLIK OP DIGITALE LEDENVERGADERING

Op weg naar cieBOM 2.0

  • 5 min.
  • Vereniging

Dr. Machteld Wymenga, aankomend voorzitter van de NVMO, blikt terug op de algemene ledenvergadering, inclusief haar eigen presentatie over de professionalisering van de commissie BOM. ‘Hopelijk kunnen middelen sneller bij de patiënt komen.’

Op 13 november jl. was de algemene ledenvergadering van de NVMO. In verband met de coronacrisis was de ALV digitaal, met enkele bestuursleden in de ‘vergaderzaal’ en zo’n 120 leden online aanwezig. Dr. Machteld Wymenga, internist-oncoloog in Medisch Spectrum Twente (Enschede) en vanaf januari 2021 voorzitter van de NVMO, hield zelf een presentatie over de verdere professionalisering van de commissie BOM (cieBOM).
De cieBOM, ingesteld in 1999, heeft in de loop der jaren autoriteit opgebouwd in de medische wereld, vertelt Wymenga. ‘Als de commissie een behandeling goedkeurt, wordt die vrijwel zeker ook vergoed in Nederland. Er is inmiddels ook nauw overleg tussen de NVMO en de cieBAG van de verzekeraars: de commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen waarin alle zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Deze verzekeraars krijgen vaak aanvragen van behandelaars voor vergoeding van een middel voor individuele patiënten. Stel dat een kleine studie is gedaan met dat middel en de patiënt voldoet aan de criteria in de studie, dan kan het zijn dat de arts de patiënt daarmee graag wil behandelen.’

Eén loket

Ook bij het Zorginstituut komt deze vraag regelmatig binnen. Verschillende partijen willen nu criteria gaan ontwikkelen voor vergoeding op basis van niet-gerandomiseerde studies. Zulke criteria zijn er nu niet, maar volgens Wymenga is hier wel behoefte aan. ‘De zorgverzekeraars hebben al laten weten dat zij financiële ondersteuning willen geven voor het verder professionaliseren van de cieBOM. Het idee is dat de commissie deze nieuwe PASKWIL-criteria gaat ontwikkelen. We hopen dat we een cieBOM 2.0 kunnen ontwikkelen, waaronder ook de NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen kan vallen. Deze commissie OOM inventariseert voor welke off-label indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen nog geen vergoeding is geregeld. Die commissie is dus actief op hetzelfde vlak. Het zou mooi zijn als er straks één loket komt voor beide commissies. Hopelijk kunnen dan snel niet-gerandomiseerde studies worden beoordeeld en tijdig landelijke criteria voor vergoeding worden ontwikkeld. Zodat middelen sneller bij de patiënt kunnen komen, onafhankelijk van de zorgverzekeraar van de patiënt.’

Niet kostendekkend

Bij dit soort ontwikkelingen is de financiering altijd een discussiepunt. Is het gewenst dat de zorgverzekeraars dit nu doen? Wymenga antwoordt daarop dat het gaat om een unrestricted grant, waarbij de NVMO zelf kan bepalen hoe de bijdrage wordt verdeeld. ‘De cieBOM en de cieOOM hebben beide veel werk, dat nu door de leden wordt betaald. Maar dat is niet kostendekkend. Voor verdere professionalisering is het goed als mensen er echt tijd voor krijgen, inclusief wellicht een beleidsmedewerker. Daar is gewoon geld voor nodig. Het lijkt me geen probleem dat zorgverzekeraars daaraan meebetalen, als maar goed wordt vastgelegd dat zij niet over de inhoud gaan. Ik denk dat verzekeraars dit willen omdat het ook hun veel werk scheelt als dit goed is geregeld.’
In haar presentatie tijdens de ALV heeft Wymenga een eerste concept van de plannen en de criteria aan de leden voorgelegd. Zij heeft ook vooral om input gevraagd, omdat de vergadering online was en het lastig was om goed te discussiëren. ‘Ik hoop dat iedereen die vragen of opmerkingen heeft contact met ons zal opnemen. We willen alle input meenemen als we binnenkort een aantal niet-gerandomiseerde studies gaan bekijken. Dan kunnen we nagaan of onze conceptcriteria werken en waar we tegenaan lopen. Op de volgende ALV in april hopen we dan een eerste set criteria te kunnen voorleggen aan de leden, die we aan de hand van opmerkingen zullen aanpassen tot nieuwe sets voor latere ALV’s. Dit is een nieuw gebied, dus het is echt work in progress.’

Systemische therapie

Wat betreft de commissie Kwaliteit van de NVMO kwam op de ALV ter sprake dat die de afgelopen tijd veel heeft gedaan voor de inrichting van de nierkankerzorg. Samen met de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O) en het NVMO-bestuur heeft de commissie nu vervolgstappen gezet. ‘Dat heeft ertoe geleid dat aan de NVMO is gevraagd of wij vinden dat WIN-O een rol heeft als landelijke tumorwerkgroep voor systemische therapie. De NVMO blijft verantwoordelijk voor de invulling van de zorg, waarbij de WIN-O zich richt op bijvoorbeeld de volgorde van medicatie. Zij kunnen ook een inventarisatie maken over systeemtherapie in Nederland. Op de ALV is hierover gestemd en dit is aangenomen.’

Positiewisselingen

Op de ALV komen ook positiewisselingen binnen het bestuur ter sprake. Er is afscheid genomen van Marissa Cloos namens de jNVMO; haar plaats is ingenomen door Foppie de Boer, internist-oncoloog i.o. in het UMC Groningen. ‘Tijdens de vergadering hield zij een mooi betoog over de werkgelegenheid voor jonge internisten. Zij riep ertoe op om bij vacatures te kiezen voor jonge collega’s, want die hebben weinig zicht op een baan. Dat komt mede door corona, want de financiële situatie van veel ziekenhuizen is nu onzeker.’
Prof. An Reyners (internist-oncoloog, UMC Groningen) neemt plaats in het NVMO-bestuur als toekomstig voorzitter van de cieBOM. Wymenga zelf neemt per 1 januari 2021 de voorzittershamer over van prof. dr. Haiko Bloemendal en wordt de eerste vrouwelijke NVMO-voorzitter. ‘Ik vond hem een heel goede voorzitter. Mede door zijn inzet zijn we al ver met de uitvoering van het strategiedocument 2018-2022. Hij is iemand die veel visie heeft en een verbinder is. Dus we gaan hem zeker missen.’


CORONACRISIS

Ook de coronacrisis kwam tijdens de ALV uiteraard aan bod. Afgelopen maanden is de oncologische zorg ondanks de crisis grotendeels doorgegaan. De NVMO heeft aan de zorg bijgedragen met leidraden over onder andere afschalen van zorg en aanpassen van behandelingen, afhankelijk van de lokale prevalentie van corona. ‘Daar zijn we in het voorjaar heel druk mee geweest’, vertelt Wymenga. ‘Ik vind het mooi dat veel mensen daaraan hebben gewerkt en dat in korte tijd leidraden konden worden opgesteld.’


Dr. A.N.M. Wymenga is internist-oncoloog in Medisch Spectrum Twente in Enschede. Van 2010 tot 2016 was zij NVMO-bestuurslid en sinds 2011 is ze lid van de NVMO-commissie BOM. Vanaf 2019 is zij wederom NVMO-bestuurslid, en vanaf 2021 is zij voorzitter van de NVMO.