Onbekende ontwikkelingen?

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Mogelijk onbekend, maar sinds 20 november 2020 op verzoek van velen van u, zijn we gestart met een nieuwe rubriek Toppublicaties, te vinden op www.medischeoncologie.nl/toppublicaties. In dit nummer wordt door de verschillende gemandateerden van de wetenschappelijke verenigingen toelichting gegeven op de selectiecriteria van de publicaties. Hiermee wordt het mogelijk om door het dichte woud van publicaties op een eenvoudige manier relevante publicaties te volgen.

Mogelijk eveneens onbekend, maar zeker onderbelicht zijn ontwikkelingen bij PTO (primaire tumor onbekend). Naast andere inhoudelijke opties wordt aandacht besteed aan ideeën voor nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Nederland voor deze tumorsoort. Dit is een mooi bruggetje naar het volgende thema in dit nummer: organisatorische ontwikkelingen in de medische oncologie. In het interview blikt dr. Machteld Wymenga, aankomend voorzitter NVMO per januari 2021, terug op de digitale algemene ledenvergadering van de NVMO. Hier vond tevens een presentatie plaats over het streven naar verdere professionalisering op financieel en organisatorisch vlak van cieBOM om te komen tot één loket voor beoordeling van oncologische middelen, ook voor middelen niet op basis van gerandomiseerde studies.

Dit staat in contrast tot de ontwikkelingen in de richtlijnrevisies. Aan het woord komen dr. Thijs van Dalen, bestuurslid SONCOS, en Robbert van Alphen, bestuurslid NVMO, die de oplossingen van achterstallig onderhoud en actualisatie van richtlijnen in de toekomst verwachten door verdere differentiatie middels onder andere clusterdenken en modules. Al met al voldoende ontwikkelingen waar we wat mee kunnen richting 2021.

Namens de redactieraad