Wat neemt de nieuwe techniek over?

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Dit nummer is vrijwel volledig gewijd aan nieuwe technieken. Als eerste hebben we het over de relatief eenvoudige techniek van het beeldbellen waarbij het langzamerhand duidelijk lijkt te worden dat dit iets is wat mogelijk wel gaat blijven, maar waarbij er nog veel discussie is hoe dit ingezet moet worden. Een tweede technische ontwikkeling is kunstmatige intelligentie. Als ik kunstmatige intelligentie opzoek in de Dikke van Dale staat daar ‘het met behulp van een computer nabootsen van het menselijk denken’. Het doel is dus het werk van mensen overnemen en bij voorkeur beter doen. Bij kunstmatige intelligentie kunnen verschillende lagen van complexiteit worden onderscheiden. Het doen van een suggestie door een tekstverwerkingsprogramma bij een onjuist getypt woord is een vorm van kunstmatige intelligentie. Machine learning is al een diepere laag waarin computerprogramma’s aan de hand van een algoritme een opdracht uitvoeren waarbij het algoritme beter in zijn taak wordt naarmate er meer nieuwe gegevens worden ingevoerd. De diepste laag is deep learning waarin de data op verschillende niveaus in het algoritme gewogen, samengevoegd en bewerkt worden.

In de ons omringende specialismen zijn er al langer ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie, zoals in de pathologie met algoritmes om immuunhistochemie te beoordelen en in de radiologie om te beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van een longcarcinoom. In de medische oncologie lijkt er langzamerhand ook een rol weggelegd voor deze technieken die snel en foutloos grote hoeveelheden data kunnen verwerken. Een voorbeeld hiervan is de MammaPrint, maar ook recentere innovaties zoals de e-nose voor het opsporen van darmkanker en slokdarmkanker en het gestandaardiseerd beoordelen van CT’s van patiënten met een naar de lever gemetastaseerd coloncarcinoom. Op dit moment lijken er nog geen kunstmatige intelligentietoepassingen te zijn die de gehele rol van de internist-oncoloog kunnen overnemen omdat met name de complexe weging van de grote hoeveelheid data die nodig is om een behandelplan te maken voor een patiënt (nog) niet in een algoritme te vangen is. Het is ook de vraag of dit ooit zal gebeuren. Samenvattend denk ik niet dat onze e-consulten binnenkort door de computer zullen worden gedaan.

Namens de redactieraad