VERGOEDING IN VEEL GEVALLEN GEREGELD

‘Meeste supportive care bij immuun­therapie is off-label'

  • 5 min.
  • Beleid
  • NVMO-consensus

Een breed arsenaal aan medicijnen kan worden ingezet om bijwerkingen van oncologische behandelingen te behandelen of te voorkomen. In veel gevallen valt dit gebruik binnen de geregistreerde indicaties voor deze medicijnen. Supportive care bij immuuntherapie is veelal wel off-label.

Tot nu toe ging het in deze serie artikelen over de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen uit 2016 om een inventarisatie van de geneesmiddelen die (off-label) worden gebruikt ter behandeling van een bepaald type tumoren. Dit artikel wijkt hier in zoverre van af, dat er medicijnen aan de orde komen die ‘tumortype overstijgend’ worden ingezet, namelijk medicatie die valt onder de noemer supportive care.

Verschillende betekenissen

‘Het eerste dat daarbij valt te vertellen, is dat het begrip supportive care in de dagelijkse praktijk in verschillende betekenissen wordt gebruikt’, stelt internist-oncoloog dr. Alexander de Graeff uit het UMC Utrecht. ‘Sommigen stellen supportive care of best supportive care gelijk aan symptoomgerichte palliatie, dus behandelingen in de laatste levensfase die erop gericht

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?