Donkere wolken

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord dendert de COVID-19-tsunami over Nederland. De collega’s in het noorden van Nederland zitten met spanning te wachten op wat er komen gaat. Het is alsof op een broeierige zomerdag donkere wolken aan de horizon verschijnen en in de verte de eerste donder al te horen valt.

In de dagelijkse praktijk zijn we gewend continu risico’s af te wegen die onze patiënten lopen bij het wel of niet geven van een behandeling. De COVID-19-uitbraak heeft in deze afwegingen een nieuwe variabele geïntroduceerd. De vraag hoe we met deze variabele moeten omgaan heeft al geleid tot meerdere documenten vanuit onder andere de NVMO. De adviezen die daarin worden genoemd variëren van het uitstellen van een behandeling, het kiezen voor een chemotherapieschema met de minste beenmergtoxiciteit of het kiezen voor best supportive care . Door het versoberen van een oncologische behandeling bestaat het risico dat de patiënt eerder overlijdt aan de oncologische aandoening.

Niet alleen de internist-oncologen staan voor deze dilemma’s. Ook in multidisciplinaire tumorwerkgroepen kunnen er verschillende overwegingen zijn om ten tijde van de COVID-19-uitbraak de standaardbehandelprotocollen tijdelijk aan te passen. Enkele redenen om dit te doen zijn de te verwachten personele bezettingsproblemen, postoperatieve IC-capaciteit of beenmerg- dan wel longtoxiciteit. Het is overigens nog maar de vraag of het hebben van een onderdrukt immuunsysteem door chemotherapie of anderszins, een risicofactor is voor een fulminant verlopende COVID-19-infectie.

Normaliter bespreken we de meeste behandelopties en overwegingen met onze patiënten. Gedurende de COVID-19-crisis is het nog belangrijker alle pro’s en contra’s van een oncologische behandeling te bespreken, inclusief eventuele capaciteitsproblemen die de behandelopties mogelijk kunnen beïnvloeden. Bespreek ook met patiënten die aan de start van een behandeltraject staan wat de consequenties zijn in het geval zij een gecompliceerde COVID-19-infectie oplopen.

Het is in deze tijd duidelijk dat een groot deel van de zorgcapaciteit wordt ingezet voor de patiënten met een direct levensbedreigende COVID-19-infectie. Dit kan betekenen dat minder urgente (oncologische) behandelingen worden uitgesteld. Het is een grote zorg of er op termijn voldoende aandacht is voor de groep patiënten van wie de behandeling nu wordt uitgesteld.

Namens de redactieraad,