Oncologie ‘next level’

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Telkenmale als ik Medische Oncologie opensla, word ik getroffen door de omvang en reikwijdte die kanker heeft op wetenschappelijk, persoonlijk, psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Ook dit nummer staat weer vol met interessante artikelen.

Prof. dr. Fons van den Eertwegh rapporteert belangrijk wetenschappelijk werk over de toll-like receptor 9 voor de immuno-oncologie. Prof. dr. Emile Voest is zo enthousiast over nieuwe moleculaire targets dat hij het liefst elke kanker moleculair in beeld wil brengen en daarmee een revolutionaire aanpassing in de behandeling van kanker voor zich ziet.
Dr. Eric Geijteman benadert de oncologie vanuit een ander vlak en vraagt zich af of er niet te veel overbodige interventie in de laatste levensfase plaatsvindt. Hij pleit voor libertair paternalisme in de besluitvorming rondom behandeling.
Prof. dr. Wouter de Herder bespreekt de offlabel-medicatie voor neuro-endocriene tumoren en onderschrijft het belang van de NVMO-commissie OOM (Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen).

Verder is er in dit nummer aandacht voor een ervaringsdeskundige die mankementen in de nazorg van kankerpatiënten blootlegt en samen met een adviseur en onderzoeker het project Het zwarte gat heeft opgezet. Zorgprofessionals, patiënten, werkgevers en de omgeving van de patiënten worden aangesproken om een platform te bouwen voor nazorg. Voor vermoeidheid bij kanker is de Untire App ontwikkeld. De onderbouwing wordt gegeven door dr. Bram Kuiper en Door Vonk.
In de inmiddels bekende boekbespreking door prof. dr. Ad Kaptein aandacht voor Mars, waarbij de (door velen van u gewaande) verlaten klassieke psychosomatiek toch nog actueel lijkt te zijn.

De redactie heeft dr. Derk Jan de Groot (UMC Groningen) bereid gevonden om het vicevoorzitterschap van mij over te nemen zodat ik iets meer tijd overhoud om mij op andere taken te richten. Als scheidend vicevoorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie hoop ik dat het tijdschrift een platform blijft waar internist-oncologen kritisch, met elkaar en vooruitstrevend (zonder tunnelvisie) de oncologie in al haar facetten naar het volgende niveau kunnen tillen.

Succes aan het duo De Groot & De Groot.

Namens de redactieraad,