Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Dr. Derk Jan de Groot heeft de functie van vicevoorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie overgenomen van dr. Franchette van den Berkmortel.

Tijdschrift Medische Oncologie

Nieuwe vicevoorzitter redactieraad

Van den Berkmortel, sinds november 2018 voorzitter van de NVMO-commissie Kwaliteit en als internist-oncoloog werkzaam bij Zuyderland MC in Heerlen en Sittard-Geleen, blijft aan als algemeen redactielid van het tijdschrift.

De Groot is sinds 2013 als internist-oncoloog werkzaam in het UMC Groningen. Zijn aandachtsgebieden binnen de medische oncologie zijn gastro-intestinale oncologie en neuroendocriene tumoren. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op fase I- en fase II-geneesmiddelenonderzoek in combinatie met moleculaire beeldvorming. Sinds 2015 is hij lid van de redactieraad van Medische Oncologie.
De volledige samenstelling van de redactieraad is te vinden op www.medischeoncologie.nl/redactieraad.


Keynote lectures toegelicht

Warming-up voor Oncologiedagen
2019

In dit nummer, dat voorafgaand aan het jaarlijkse NVMO-congres verschijnt, lichten twee keynotesprekers een tipje van de sluier op. Dr. André Ilbawi (WHO) zal in een interview de achtergrond van zijn lezing Medical oncology on a global perspective: hightech care for the happy few or basic care for all? What are the challenges? toelichten. Verder gaat prof. dr. Lenny Verkooijen (UMC Utrecht) in op haar lezing Trials within cohorts: hoe kunnen we het beste van twee werelden combineren voor evaluatie van nieuwe oncologische behandelingen. Tot slot vertelt dr. Lisanne van Dessel, winnares van de Pieter De Mulder Award 2017, over haar onderzoeksstage bij de Universitätsklinikum Düsseldorf. Hier verrichtte zij onderzoek naar moleculaire karakterisering van individuele circulerende tumorcellen bij prostaatcarcinoom.


13 november 2019 in Arnhem

jNVMO-onderwijsdag

Tijdens de onderwijsdag staan de volgende onderwerpen op de agenda: geriatrische-oncologie, sarcomen en gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Na afloop is er gelegenheid om met alle aios iets te eten en drinken.
Op 14 november 2019 organiseert de jNVMO, in het kader van het 25-jarig jubileum van de Oncologiedagen, na afloop van het diner een feestavond.


Komende events NVMO

13 november 2019 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2019 Arnhem
14 - 15 november 2019 Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen 2019 Arnhem
15 november 2019 Algemene Ledenvergadering NVMO 2019 Arnhem