Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie houdt dit najaar een lezersonderzoek om na te gaan of de redactionele inhoud nog op koers ligt én toekomstbestendig is.

Ook uw oordeel is van belang

Lezersonderzoek tijdschrift Medische Oncologie

NVMO-leden en andere lezers van het tijdschrift ontvangen in die periode per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het lezersonderzoek. Het beantwoorden van de vragen duurt hooguit 5 minuten. Deelname is anoniem. De redactieraad roept alle lezers op om de vragen te beantwoorden. Ook uw mening is zeer waardevol en zal worden meegenomen om de redactionele formule en onderwerpen verder aan te scherpen. U kunt de vragen beantwoorden tot en met donderdag 31 oktober a.s.
Suggesties voor onderwerpen en opmerkingen kunt u altijd mailen naar de redactie via redactie@
medischeoncologie.nl.


Save the date!

Algemene ledenvergadering op 15 november a.s.

De financiële jaarcijfers van de NVMO, nieuwe statuten en huishoudelijk reglement, input voor update SONCOS-normeringsdocument en visie op kwaliteitsnormering in de medische oncologie staan onder meer op de agenda.
Voor NVMO-leden zullen de agenda en andere vergaderstukken op de NVMO-website beschikbaar worden gesteld. Via de NVMO-nieuwsbrief worden de NVMO-leden hiervan op de hoogte gesteld.
Net zoals voorgaande jaren kunnen NVMO-leden voorafgaand aan de ledenvergadering reacties op de stukken aan het NVMO-bestuur doorgeven via bestuur@nvmo.org.


Oproep NVMO-bestuur

Geef commentaar op het document over
kwaliteitsnormering

In dit document, dat is opgesteld door de NVMO-commissie Kwaliteit, is vastgelegd waaraan internist-oncologen en ziekenhuizen dienen te voldoen om systemische antitumorbehandelingen te kunnen en mogen geven. De eerste versie van het document is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april 2019. Inmiddels heeft de commissie een nieuwe versie opgesteld waarin de suggesties vanuit deze algemene ledenvergadering zijn verwerkt.
Een belangrijk uitgangspunt in het document is het werken binnen netwerken. Verder zal de commissie het document gebruiken om voorstellen voor de diverse tumortypes te formuleren. Beide onderwerpen zullen worden geagendeerd voor de algemene ledenvergadering op 15 november 2019. Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om, voorafgaand aan deze ledenvergadering, commentaar te geven op de nieuwe versie van het document, dat staat in het besloten onderdeel Leden van de NVMO-website (www.nvmo.org/leden). NVMO-leden kunnen tot uiterlijk maandag 28 oktober a.s. inhoudelijke reacties mailen naar de commissie Kwaliteit via ciekwaliteit@nvmo.org.


Komende events NVMO

13 november 2019 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2019 Arnhem
14 - 15 november 2019 Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen 2019 Arnhem
15 november 2019 Algemene Ledenvergadering NVMO 2019 Arnhem
31 mei 2020 NVMO Nederlandse avond ASCO 2020 Chicago