Nederlandse successen

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Tijdens het ESMO-congres 2019 zijn een paar mooie Nederlandse successen gepresenteerd. Zonder anderen te kort te doen, wil ik met name de Nederlandse bijdragen over de CPCT- en DRUP-studies benoemen die door respectievelijk prof. dr. Edwin Cuppen en prof. dr. Emile Voest werden gepresenteerd. Prachtige studies waarover vlot in zeer vooraanstaande tijdschriften is gepubliceerd en goede reclame voor het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. De uitkomsten van deze studies zijn ook zeer belangrijk voor patiƫnten. Zo worden in de DRUP-studie bij een uitgebreid voorbehandelde patiƫntengroep veelbelovende resultaten gezien. Deze mooie resultaten zijn volledig gefinancierd door filantropie, iets waar wij zeer dankbaar voor mogen zijn. Met dit resultaat rijst de vraag: hoe nu verder? Bij het unieke CPCT-netwerk zijn 45 Nederlandse ziekenhuizen aangesloten.

Het is een prachtig voorbeeld van wat goed georganiseerde netwerkvorming kan opleveren. Vanuit de academische centra en het NKI opgezet en mede mogelijk gemaakt door participatie van perifere ziekenhuizen. Precies zoals minister Bruins recent de rol van de universitair medische centra heeft beschreven in zijn brief hierover aan de Tweede Kamer. Dit zorgvuldig opgebouwde netwerk dreigt nu uit elkaar te vallen vanwege het stoppen van de financiering voor genetisch onderzoek.

Misschien moeten we in Nederland premier Rutte vragen om, net als President Obama in 2016, een project te lanceren als Moonshot, an initiative to eliminate cancer. Dit project, waarvoor de Amerikaanse overheid veel geld voor klinisch onderzoek ter beschikking stelde, werd met veel bombarie en onder voorzitterschap van vicepresident Joe Biden gelanceerd tijdens het ASCO-congres in 2016. Stel je voor: overheid, onderzoekers, beroepsgroep, zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en subsidieverstrekkers lanceren het volgende schot naar de maan. Op naar de volgende Nature papers.

Meer down-to-earth. De Oncologiedagen staan weer voor de deur. Er is hard gewerkt aan opnieuw een mooi programma. Wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn op 14 en 15 november.

Namens het bestuur van de NVMO