Omgaan met paradox

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Bij taakverdeling en taakdelegatie in de dagelijkse oncologische praktijk is de laatste jaren een steeds grotere rol weggelegd voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Deze taakdifferentiatie heeft geleid tot een paradox waarbij een verbetering van kwaliteit van zorg is ontstaan, maar tevens een toename van zorgzwaarte bij internist-oncologen. De wat meer complexe casuïstiek zal door de internist-oncoloog worden gezien en de relatief eenvoudiger casuïstiek door de verpleegkundig specialist of physician assistant. In dit nummer wordt uitgebreid ingegaan op manieren waarop men in het veld omgaat met deze paradox.

Tijdens de afgelopen najaarsvergadering riep het NVMO-bestuur alle leden op om de vragen in te vullen van een anonieme online-enquête over werkbelasting en werkplezier. Deze enquête is een eerste stap van onderzoek naar het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van internist-oncologen. Verder presenteerde de NVMO-commissie Kwaliteit haar plannen voor kwaliteitsnormen voor internist-oncologen. Dat dit leidde tot een levendige discussie, kunt u lezen in het volgende nummer van Medische Oncologie. Niet in de laatste plaats is het vermeldenswaardig dat dr. Ferry Eskens, voormalig voorzitter van de redactieraad, is benoemd tot erelid van de NVMO. Uiteraard van harte gegund en volkomen terecht voor alle inspanningen die hij voor de NVMO en medische oncologie in Nederland (heeft) verricht!

Het einde van het jaar is weer in zicht en dus is het tijd voor lijstjes. Ook Medische Oncologie ontkomt daar niet aan: de redactieraad hield afgelopen najaar haar driejaarlijkse lezersonderzoek. Uit de respons blijkt dat Medische Oncologie een goed gelezen en erg gewaardeerd blad is waarin met name informatie over praktische zaken zoals nieuwe richtlijnen, adviezen van de commissie BOM en nieuwe internationale ontwikkelingen goed worden gelezen. De redactieraad, die alle respondenten langs deze weg hartelijk dankt, is uiteraard erg gelukkig met deze resultaten en zal binnenkort met de nuttige adviezen van onze lezers aan de slag gaan. U kunt hier een samenvatting van de resultaten lezen.

Uiteraard hoeft u als lezer niet telkens drie jaar te wachten met het geven van feedback of doorgeven van tips voor onderwerpen. Deze kunt u 24 uur per dag naar ons mailen via redactie@medischeoncologie.nl.

Namens de redactieraad,