Nieuws NVMO

  • 5 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Dr. Ferry Eskens is op 15 november 2019 tijdens de algemene ledenvergadering in Congrescentrum Papendal in Arnhem benoemd tot erelid van de NVMO.

Dr. Ferry Eskens benoemd tot erelid NVMO

Hij ontving de oorkonde voor het erelidmaatschap uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal. Tussen 2011 en 2019 was Eskens achtereenvolgens lid, secretaris en voorzitter van de NVMO-commissie BOM en lid van het NVMO-bestuur. Tevens is hij voormalig redactielid en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad, de ronde tafel en commissie Horizonscan Geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland. Sinds november 2018 is hij lid van de NVMO-commissie Kwaliteit.
Eskens werkt sinds 1999 als internistoncoloog bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in gastro-intestinale oncologie en uro-oncologie, is lid van de sectie translationele farmacologie en coördineert diverse fase I-studies. Tevens is hij onderwijscoördinator in het Erasmus MC en was hij 8 jaar lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC.


Onderzoeksstage bij CRISPR-cas-laboratorium

Pieter De Mulder Award 2019 voor Tom Harryvan

Harryvan, als promovendus en aio interne geneeskunde werkzaam bij de afdelingen Maag-, darm- en leverziekten en Medische Oncologie van het LUMC in Leiden, ontving de award voor zijn onderzoek met CRISPR-cas naar het ontcijferen van cellulaire interacties in het tumormicromilieu van gastro-intestinale maligniteiten. De prijswinnaar rondde in 2017 de studie geneeskunde af en in 2018 de studie biomedische wetenschappen. Aansluitend startte hij eveneens in Leiden onder supervisie van dr. Luuk Hawinkels (gastro-enterologie en hepatologie), dr. Els Verdegaal (medische oncologie) en prof. dr. James Hardwick (gastro-enterologie en hepatologie) met zijn  promotieonderzoek naar de immuunregulerende rol van kankergeassocieerde fibroblasten bij gastro-intestinale tumoren. Hij zal de prijs gebruiken voor een onderzoeksstage van drie maanden bij een in CRISPR-cas gespecialiseerd laboratorium in de Verenigde Staten.
De jury voor de award werd ook dit jaar gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter/Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).


Onvoldoende wetenschappelijk bewijs

NVMO raadt vasten bij kanker af

Betrouwbare informatie over vasten bij kanker is te vinden op www.voedingenkankerinfo.nl. Deze website, onder redactie van onder meer hoogleraar Voeding en ziekte prof. dr. ir. Ellen Kampman, biedt ook betrouwbare informatie over andere onderwerpen op het gebied van voeding en kanker.
Op dit moment is er in de media veel aandacht voor het effect van vasten bij kanker. Internist-oncologen krijgen hierover veel vragen van patiënten. Vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs raadt de NVMO vasten bij kanker af.


NVMO-events in 2020

31 mei 2020 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2020 Chicago
25 juni 2020 NVMO Post-ASCO 2020 Driebergen
19 september 2020 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2020 Madrid
11 november 2020 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2020 Arnhem
12-13 november 2020 Oncologiedagen 2020 Arnhem
13 november 2020 Algemene Ledenvergadering NVMO Najaar 2020 Arnhem

E-learning op NVMO-website

ESMO 2019 in Review

Studies op het gebied van colorectaal carcinoom, gynaecologische tumoren, mammacarcinoom en prostaatcarcinoom staan centraal bij deze e-learning. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman becommentariëren dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle), dr. Martijn Lolkema (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Carolien Smorenburg (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en dr. Jolien Tol (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) de studieresultaten.
De e-learning ESMO 2019 in Review is op de NVMO-website te volgen via www.nvmo.org/esmo2019. Accreditatie zal worden aangevraagd bij de NIV. ESMO 2019 in Review valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.


NVMO-prijzen voor beste oncologieproefschriften van het jaar

Dissertaties van dr. Annemieke Jeeninga-Witteveen en dr. Pepijn Schoonen bekroond door de NVMO

Dr. Annemieke Jeeninga-Witteveen, werkzaam bij het TechMed Centre van de Universiteit Twente, ontving de prijs uit handen van dr. Maartje Los, vicevoorzitter van de NVMO. De titel van haar bekroonde proefschrift luidt Influence: individualized follow-up for breast cancer. Ze promoveerde op 2 november 2018 aan de Universiteit Twente onder supervisie van promotoren prof. dr. Maarten IJzerman (klinische epidemiologie en health technology assessment) en prof. dr. Sabine Siesling (outcomes research and personalized cancer care), en copromotor dr. Ingrid Vliegen (operations management in healthcare).
Dr. Pepijn Schoonen, werkzaam bij afdeling Medische Oncologie van het UMC Groningen, ontving de prijs uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal. De titel van zijn bekroonde proefschrift luidt Replication-stress induced mitotic aberrancies in cancer biology. Hij promoveerde op 22 mei 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen onder supervisie van promotor prof. dr. Marcel van Vugt (moleculaire oncologie) en copromotor prof. dr. ir. Floris Foijer (genomische instabiliteit bij ontwikkeling en ziekte).
De jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door internist-oncologen Danny Houtsma (HagaZiekenhuis, Den Haag), dr. Tom van der Hulle (LUMC, Leiden), prof. dr. Sabine Linn (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente, Enschede).


Twee nieuwe indicatieteksten voor offlabel-gebruik

Docetaxel, pertuzumab en trastuzumab bij HER2-positief mammacarcinoom

De nieuwe per 1 november 2019 te declareren indicatie voor pertuzumab (ID 2742) luidt als volgt: ‘Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en docetaxel en aansluitend met trastuzumab zonder docetaxel, bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.’
De nieuwe per 1 november 2019 te declareren indicatie voor trastuzumab (ID 2741) luidt als volgt: ‘Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en docetaxel en aansluitend met pertuzumab zonder docetaxel, bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2- therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.’
Deze aangepaste indicaties zijn per 1 november 2019 opgenomen in de G-Standaard. Actuele informatie over offlabel-indicaties van medicatie is te vinden in het onderdeel Add-on MSZ van www.znformulieren.nl.


5 februari 2020 in Den bosch

Symposium Geriatrische Oncologie 2020

Het symposiumprogramma is gericht op dilemma’s in de dagelijkse praktijk bij het behandelen van (kwetsbare) ouderen met kanker. In de eerste plenaire sessie wordt een overzicht gegeven van de evidence vanuit geriatrisch, medisch-oncologisch, chirurgisch en radiotherapeutisch perspectief. De tweede plenaire sessie omvat drie actuele thema’s binnen de geriatrische oncologie: gedeelde besluitvorming, prehabilitatie en een debat over de zinvolheid van frailty screening voorafgaand aan een geriatrisch assessment. 
Daarnaast zijn er vijf kleinschalige workshops over respectievelijk oncologie voor niet-oncologen, geriatrisch assessment voor niet-geriaters, multidisciplinaire casuïstiekbespreking rond onder- en overbehandeling, samenwerking tussen kankerbehandelaar en geriatrisch specialist en vroege inzet van palliatieve zorg.
Internist-oncoloog dr. Maartje Los (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) zit namens de medische oncologie in de programmacommissie van het symposium. Verder zullen vanuit de medische oncologie dr. Nienke de Glas (LUMC, Leiden), dr. Alexander de Graeff (UMC Utrecht) en prof. dr. Johanneke Portielje (LUMC, Leiden) als sprekers optreden.
Meer informatie over programma, sprekers en inschrijving is te vinden op www.symposiumgeriatrischeoncologie.nl.