RESULTATEN LEZERSONDERZOEK 2019

Medische Oncologie scoort een 8

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

In het najaar van 2019 hield de redactieraad van Medische Oncologie een lezersonderzoek om na te gaan of de redactionele inhoud nog steeds overeenkomt met de behoefte van de lezers. Uit de resultaten blijkt dat Medische Oncologie goed op koers ligt. Verder hebben lezers interessante suggesties voor onderwerpen aangedragen.

Welke oncologische onderwerpen in Medische Oncologie vindt u belangrijk? Hoe intensief leest u een nummer van Medische Oncologie? En welk rapportcijfer geeft u Medische Oncologie en andere Nederlandstalige oncologische tijdschriften? Dit is een greep uit de vragen van de online-enquête die in oktober 2019 onder lezers, waaronder alle NVMO-leden, werd gehouden. In totaal beantwoordde 13 procent de vragen. Van de deelnemers is 87 procent internist-oncoloog. Enkele andere functies zijn: internist-hematoloog (1 procent), internist-oncoloog in opleiding (6 procent) en internist (3 procent). Een derde van de respondenten is primair werkzaam in een algemeen ziekenhuis, een derde in een topklinisch ziekenhuis en een derde in een academisch ziekenhuis.

Waardering en suggesties

De respondenten waarderen Medische Oncologie met een gemiddeld rapportcijfer 8,0 (figuur 1). Uit het onderzoek blijkt verder dat 80 procent van de respondenten vrijwel alle tot de helft van de artikelen leest (figuur 2). De adviezen van de NVMO-commissie BOM, nieuwe richtlijnen en belangrijke internationale wetenschappelijke publicaties vinden de respondenten de belangrijkste onderwerpen in het tijdschrift (figuur 3). Via het lezersonderzoek konden de lezers ook hun mening, voorkeuren en wensen kenbaar maken. Ondanks dat 83 procent van de respondenten geen thema’s, onderwerpen of rubrieken mist, zijn er enkele suggesties gedaan. Zoals meer aandacht voor informatie vanuit het NVMO-bestuur, meer aandacht voor werkplezier, werkdruk en registratielast, meer aandacht voor SONCOS-nieuws, meer aandacht voor landelijke studie- en expertisegroepen als BOOG, DCCG en WIN-O, meer aandacht voor oordelen van patiëntenverenigingen en aandacht voor preventie van oncologische aandoeningen.

Toegang website

Uit de resultaten van het lezersonderzoek komt ook naar voren dat meerdere respondenten zouden willen dat de website van Medische Oncologie ook toegankelijk is voor andere beroepsgroepen dan alleen internist-oncologen. Deze optie is onlangs mogelijk gemaakt: andere specialisten kunnen zich op de website van Medische Oncologie kosteloos registreren via www.medischeoncologie.nl/registreren.
De redactieraad van Medische Oncologie, die de resultaten binnenkort verder zal bespreken en aan de slag gaat met de aangedragen ideeën, dankt alle respondenten hartelijk voor hun deelname aan het lezersonderzoek.