Nieuws NVMO

 • 1 min.
 • Nieuws NVMO
 • Vereniging

Per 1 mei 2019 maakt dr. Haiko Bloemendal de overstap van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort naar het Radboudumc in Nijmegen. Hij wordt daar voorzitter van het Centrum voor Oncologie.

Van Amersfoort naar Nijmegen

Dr. Haiko Bloemendal nieuwe voorzitter Centrum voor Oncologie Radboudumc

De NVMO-voorzitter volgt daarmee prof. dr. ir. Koos van der Hoeven en prof. dr. Peter Mulders op, die deze functie sinds 2016 gezamenlijk vervulden naast hun functies als afdelingshoofd en hoogleraar.
Bloemendal zal zijn tijd voornamelijk besteden aan het voorzitterschap. Wel blijft hij een beperkt aantal uren per week actief in de patiëntenzorg. De raad van bestuur van het Radboudumc heeft Bloemendal voorgedragen voor benoeming tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Vrijdag 17 mei 2019 in Utrecht

Nascholing Targeted Therapy 2019

Onder voorzitterschap van internist-oncologen prof. dr. Hanneke van Laarhoven en dr. Gabe Sonke bespreken diverse experts onderstaande onderwerpen.

 • Tracking tumor biology with radiomics
 • E-nose
 • Towards targeted therapy using publicly available omics data
 • Tackling toxicity with wearable tools
 • MSI and chemotherapy: to treat of not to treat?
 • Waarheen met sequencing-based behandeling?
 • The evolution and future of radioembolism
 • Farmaco-genomics/DPD/TDM/PDPK/spiegels

Informatie over de sprekers en inschrijving is te vinden op www.nvmo.org/tt2019. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.


Donderdag 27 juni 2019 in Driebergen

Post-ASCO 2019

Verschillende Nederlandse collega’s zullen tijdens dit NVMO-symposium het belangrijkste nieuws van de 2019 ASCO Annual Meeting presenteren en ingaan op mogelijke implicaties daarvan voor de Nederlandse dagelijkse praktijk.
Ook dit jaar is het programma samengesteld door dr. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • ontwikkelingen immuuntherapie;
 • bovenste deel tractus digestivus: oesofagus-, maag-, pancreas- en levercarcinoom;
 • onderste deel tractus digestivus: colorectaal carcinoom;
 • urogenitale maligniteiten;
 • ontwikkelingen in geneesmiddelenland;
 • longcarcinoom;
 • gynae-oncologische varia;
 • (neo)adjuvante behandeling mammacarcinoom;
 • gemetastaseerd mammacarcinoom.
  Informatie over de sprekers en inschrijving is te vinden op www.nvmo.org/postasco2019. Deelname voor NVMOleden is kosteloos.

Komende events

17 mei 2019 NVMO Nascholing Targeted Therapy 2019 Utrecht
2 juni 2019 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2019 Chicago
27 juni 2019 NVMO Post-ASCO 2019 Driebergen
29 september 2019 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2019 Barcelona
13 november 2019 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2019 Arnhem
14 - 15 november 2019 Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen 2019 Arnhem