OFFLABEL-INDICATIES BIJ BLAASCARCINOOM, PROSTAATCARCINOOM EN TESTISCARCINOOM

Niet alle studies bij blaas­carcinoom te beoordelen met de PASKWIL-criteria

  • 3 min.
  • Beleid
  • NVMO-consensus

Voor sommige offlabel-indicaties van oncologische geneesmiddelen is (nog) geen vergoeding geregeld. De NVMO inventariseert deze indicaties om vervolgens in overleg met Zorgverzekeraars Nederland ook voor deze indicaties tot een vergoeding te komen. Internist-oncoloog prof. dr. Ronald de Wit buigt zich over de situatie bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en testiscarcinoom.

‘De belangrijkste verandering bij prostaatcarcinoom ten opzichte van de NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen uit 2016 is dat tegenwoordig ook mannen met gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij diagnose, dus hormoontherapienaïef, in aanmerking kunnen komen voor de toevoeging van docetaxel of van abirateron plus prednison aan de androgeendeprivatietherapie’, steekt De Wit van wal. ‘Respectievelijk de CHAARTED-studie1, de STAMPEDE-studie2-3 en de LATITUDE-studie4 hebben aangetoond dat het toevoegen van respectievelijk docetaxel en abirateron plus prednison leiden tot een significante winst ten aanzien van zowel de progressievrije als totale overleving. De afgelopen jaren gaf de NVMO-commissie BOM ook over deze indicaties een positief advies.’ &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?