OFFLABEL-INDICATIES BIJ OESOFAGUS- EN MAAGCARCINOOM

FLOT niet vergoed en aanleiding tot discussie

  • 4 min.
  • Beleid
  • NVMO-consensus

Een speciale NVMO-commissie gericht op indicatiestelling en declaratie van oncologische middelen inventariseert momenteel voor welke offlabel-indicaties van oncologische medicatie (nog) geen vergoeding is geregeld. Het doel is om in overleg met Zorgverzekeraars Nederland ook voor deze indicaties tot een vergoeding te komen. In een serie artikelen geven internist-oncologen uit het veld een voorzet voor hun eigen vakgebied. Internist-oncoloog dr. Marije Slingerland bespreekt de situatie bij oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom.

‘De ontwikkelingen ten aanzien van de systemische therapie bij oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom sinds de meest recente versie van de NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen zijn bescheiden’, steekt Slingerland van wal. ‘Het gaat vooral om een wat ander gebruik van de middelen die in de versie van 2016 staan vermeld en het feit dat tegenwoordig meer middelen worden vergoed. Nieuwe middelen zijn er – helaas – niet bijgekomen de afgelopen jaren.’
Ze neemt de lijst voor beide aandoeningen door. ‘Bij niet-gemetastaseerd oesofaguscarcinoom is – op basis van de CROSS-studie1 – een neoadjuvante behandeling met carboplatine plus paclitaxel in combinatie met radiotherapie nog steeds de standaard. De vergoeding daarvoor is nu geregeld. Bij gemetastaseerd oesofaguscarcinoom valt de keuze voor de eerstelijns behandeling in toenemende mate op de combinatie

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?