Behendig balanceren

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Wie kent het niet? Een mooie oude flipperkast. Proberen het stalen balletje – en soms zelfs meerdere tegelijk – in het spel te houden. Ze schieten met veel zintuiglijk vertoon door de kast. De punten stromen binnen. Maar helaas, het balletje verdwijnt in het putje. Game over! Opnieuw beginnen…

Dat behendig balanceren niet alleen essentieel is bij het flipperspel, maar soms ook voor internist-oncologen, kunt u lezen in verschillende artikelen van dit nummer. Bijvoorbeeld in het stuk over de nieuwe NVMO-commissie Kwaliteit en het initiatief van de beroepsgroep om kwaliteit te gaan definiëren. Bij het streven naar kwaliteit kan registratie niet ontbreken. Het verminderen van overbodige (?) registraties komt aan bod in het artikel over het terugbrengen van het huidige aantal kwaliteitskeurmerken.

De vertrouwde adviesrapporten van de commissie BOM zijn ook in dit nummer opgenomen. Nieuw is de herziening van een eerder gepubliceerd positief advies, waaruit weer blijkt dat data op basis van slechts fase II-onderzoek (kans voor onze patiënten!?) in fase III tegenvallen. In de artikelenreeks naar aanleiding van de NVMO-consensus indicaties oncologische middelen komen ditmaal het maagcarcinoom en oesofaguscarcinoom en daarnaast het blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom aan bod.

Patiëntenverenigingen en de NVMO zien samenwerking in informatievoorziening als een gezamenlijk belang. Dr. Belle de Rooij toont op basis van haar promotieonderzoek aan dat meer hierbij niet altijd beter is. Verder kunt u lezen over de roep om uniformiteit bij vergoeding van bijzondere tandheelkunde voor kankerpatiënten.

Tot slot: of de uitspraken ‘sterven is werken’ en ‘ziek-zijn doe je niet alleen’ in de column Helende woorden van prof. dr. Ad Kaptein ook daadwerkelijk helend zijn, laat ik geheel aan u over.

Ik wens u een goede balans toe en sla niet op ‘TILT’!

Namens de redactieraad,