Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Via het onderdeel E-learning van de NVMO-website is een onlinenascholing te volgen over adjuvante behandeling van melanoom en (a)symptomatische hersenmetastasen bij melanoom.

Adjuvante behandeling en hersenmetastasen

Onlinenascholing over melanoom

Vanuit de medische oncologie treden prof. dr. Fons van den Eertwegh (Amsterdam UMC, locatie VUmc), dr. Ellen Kapiteijn (LUMC, Leiden) en dr. Astrid van der Veldt (Erasmus MC, Rotterdam) als sprekers op. Ook dermatoloog dr. Marcel Bekkenk (Amsterdam UMC, locatie AMC) en oncologisch chirurg dr. Dirk Grünhagen (Erasmus MC, Rotterdam) zijn betrokken bij het onlinenascholingsprogramma. Aan de hand van casuïstiek gaan zij in op adjuvante therapie bij stadium III, recidief na adjuvante therapie en behandeloverwegingen bij asymptomatische en symptomatische hersenmetastasen. Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen MEDtalks en de NVMO. Accreditatie is onder meer aangevraagd bij de NIV.


Aanmelding kandidaten van start gegaan

Oncologieproefschrift van het jaar

Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 kunnen worden voorgedragen. De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2019 een voordracht van 10 minuten te verzorgen (inclusief discussietijd van 2,5 minuten) en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie. Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij het congressecretariaat van de Oncologiedagen via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden ingezonden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting


Voordracht kandidaten gestart

Pieter De Mulder Award 2019

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15 duizend euro. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2019 worden voorgedragen via www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn eveneens te raadplegen op www.nvmodagen.nl. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer Oncology. De jury wordt gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer(voorzitter), prof. dr. Jourik Gietema en prof. dr. Carla van Herpen.


voor nvmo-leden

Webcast van ALV

Bij deze ledenvergadering kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
• Status NVMO-strategie 2018-2022
• Aanpassing statuten NVMO
• Voorstel NVMO-commissie Kwaliteit
• Update NVMO-commissie BOM
• Update offlabel-indicaties medicatie
De webcast is te bereiken via www.nvmo.org/webcasts


Goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland

Offlabel-indicatie FOLFIRINOX adjuvant bij pancreascarcinoom

Naar aanleiding van het recente positieve advies van de commissie BOM heeft de commissie OOM de vergoedingsaanvraag voor de offlabel-indicatie van FOLFIRINOX voor de adjuvante behandeling van in opzet curatief gereseceerd pancreascarcinoom ingediend bij de commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (BAG) van Zorgverzekeraars Nederland. Deze aanvraag is onlangs positief beoordeeld. De nieuwe indicaties voor irinotecan (ID 2698) en oxaliplatine
(ID 2697) worden in de G-standaard van juni 2019 opgenomen.


Komende events NVMO

 
27 juni 2019 NVMO Post-ASCO 2019  Driebergen
29 september 2019  NVMO Nederlandse Avond ESMO 2019 Barcelona 
13 november  Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2019 Arnhem 
14 - 15 november Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen 2019 Arnhem