Krachtige belangenbehartiger

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Met het schrijven van dit voorwoord werk ik mee aan alweer het vijfde nummer van dit jaar van Medische Oncologie. De 2019 ASCO Annual Meeting ligt inmiddels achter ons. Tijdens de Post-ASCO 2019 werden uitgebreid de highlights besproken. Hierover in het volgende nummer meer.

In dit nummer wordt uitgebreid stilgestaan bij de wisseling van het voorzitterschap van SONCOS. Ruim vier jaar geleden heeft collega dr. Michel Wouters de voorzittershamer overgenomen van ons erelid Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven. In de afgelopen jaren is SONCOS onder zijn leiding verder uitgegroeid tot een krachtige belangenbehartiger en beleidsbepaler van de medisch-oncologisch specialistische zorg. Onder leiding van Wouters is de formele samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Medisch Specialisten tot stand gekomen, waardoor we in de toekomst meer grip kunnen krijgen op bijvoorbeeld de discussie over richtlijn- en MDO-ontwikkeling. Zo kan SONCOS meer de coördinatie van deze onderwerpen op zich nemen. Het onoverzichtelijke schaken op te veel borden over belangrijke onderwerpen kan dan tot een minimum worden beperkt. Vanaf deze positie wil ik, namens het NVMO-bestuur, Wouters bedanken voor de gedreven, uitstekende en prettige samenwerking en manier van invullen van zijn voorzitterschap. En tevens wensen wij de nieuwe voorzitter, prof. dr. Marcel Verheij, veel succes.

Verder beschrijft prof. dr. Miriam Koopman in dit nummer haar streven naar een landelijk systeem van prospectieve dataverzameling en studies om onze zorg beter te kunnen evalueren. Er is al veel bereikt! Met de al bestaande tools (IKNL/NKR, DICA) zijn de ingrediënten aanwezig om grote stappen te zetten in verdere optimalisering van registraties; zeker met de regierol die Zorginstituut Nederland met betrekking tot dit onderwerp heeft gekregen. Er moet voor worden gewaakt dat dit niet tot enorme toename van de administratielast leidt.

Ik werd verder gegrepen door het trieste verhaal van collega Paul Kalanithi, beschreven in de column van prof. dr. Ad Kaptein. Een verhaal over een arts die door zijn enorme devotie en inzet voor de patiëntenzorg zichzelf uit het oog verloor. Geen onbekend verschijnsel onder de oncologische artsen. Met de vakantie voor de deur een goed moment om nog eens over balans tussen werk en privé na te denken. Ik wens iedereen een heel prettige vakantie.

Namens het bestuur van de NVMO