‘VEEL NIEUWE SYSTEMISCHE BEHANDELINGEN BIJ MAMMACARCINOOM’

Weinig offlabel-indicaties bij mammacarcinoom

  • 7 min.
  • Beleid
  • NVMO-consensus

De nieuwe NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen (nog) geen vergoeding is geregeld, om vervolgens in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook voor deze indicaties tot een vergoeding ervan te komen. In een serie artikelen geven internist-oncologen uit het veld alvast een voorzet voor hun eigen vakgebied. Dr. Carolien Smorenburg bespreekt de situatie bij mammacarcinoom.

De meest recente NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen stamt uit 2016. ‘Sindsdien is er wat betreft de farmacotherapeutische mogelijkheden bij de behandeling van mammacarcinoom wel het een en ander gebeurd’, constateert Smorenburg. ‘In de afgelopen 2 jaar heeft de commissie BOM in totaal 6 adviezen uitgebracht over nieuwe systemische behandelingen bij mammacarcinoom; 3 daarvan betreffen het gebruik van een geheel nieuwe klasse van middelen: de CDK4/6-remmers. Zowel voor het gebruik van palbociclib bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom als voor het gebruik van ribociclib en abemaciclib bij de behandeling van vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom heeft de commissie BOM een positief advies uitgebracht. Deze middelen zijn ook alle EMA-geregistreerd voor deze indicatie, hetgeen er in combinatie met de positieve adviezen van de commissie BOM toe heeft geleid dat de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?