STANDPUNT RICHTLIJNWERKGROEP PROSTAATCARCINOOM

Vroege systemische behandeling van het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

  • 1 min.
  • Expert opinion
  • Richtlijn

De NVMO-commissie BOM beoordeelde op grond van de SPARTAN-studie en PROSPER-studie de plaats in de Nederlandse behandelsetting van apalutamide of enzalutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC).1 Naar aanleiding van dit advies geeft de richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom enkele aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

De huidige standaardbehandeling in Nederland voor patiënten met niet-gemetastaseerd CRPC en een oplopend PSA zonder klachten is expectatief. Het aantal patiënten in Nederland dat in deze situatie androgeendeprivatietherapie (ADT) krijgt is heel klein; de enige groep patiënten die in een situatie van nietgemetastaseerd prostaatcarcinoom nu ADT krijgt zijn die patiënten waarbij in opzet curatieve radiotherapie van een gelokaliseerd hoogrisicoprostaatcarcinoom wordt gecombineerd met en gevolgd door ADT.
Tegenwoordig ondergaan patiënten met een oplopend PSA zonder dat al metastasen bekend zijn frequent een PSMA-PET-scan. Hierbij worden geregeld metastasen aangetoond die met conventionele technieken (nog) niet aantoonbaar zijn; uiteraard is er dan geen sprake meer van nmCRPC.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?