OPTIMALE BEHANDELSTRATEGIEËN MET FLUOROPYRIMIDINES BIJ GEMETASTASEERD COLORECTAAL CARCINOOM

S-1 veilig alternatief voor capecitabine

  • 7 min.
  • Promotie

Bij ongeveer driekwart van de patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom treedt bij gebruik van capecitabine het hand-voetsyndroom op, en 6 procent ervaart cardiotoxiciteit. Robert Jan Kwakman toonde in zijn promotieonderzoek aan dat het bij dergelijke ernstige bijwerkingen door gebruik van capecitabine bij gemetastaseerd coloncarcinoom mogelijk is om veilig te switchen naar S-1.

Aan het eind van zijn coschappen liep Kwakman 4 maanden stage op de afdeling Oncologie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Op dat moment werden de eerste patiënten geïncludeerd voor de SALTO-studie. Deze fase III-studie onderzocht of het middel S-1 bij uitgezaaid coloncarcinoom minder hand-voetsyndroom geeft dan capecitabine. Afdelingshoofd prof. dr. Kees Punt vroeg Kwakman om de studie op zich te nemen. Dat werd het hoofdonderwerp van Kwakmans promotieonderzoek.

Hand-voetsyndroom

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?