(Ont)zorgen

  • 1 min.
  • Voorwoord

Als trotse voorzitter van de redactieraad en nieuwbakken lid van het NVMO-bestuur mag ik de aftrap voor 2019 verrichten. We zullen te maken krijgen met de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Het akkoord is een combinatie van aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn borgen.
In het Hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over zorg op de juiste plek, over het terugdringen van regeldruk en over de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. In mijn ziekenhuis heeft dat bij veel collega’s tot een vrij radicale verandering in mindset geleid. Veel specialismen moeten krimpen in productie en er zijn taakstellingen gegeven om de zorgkosten terug te dringen. Mooie uitdagingen om innovaties door te voeren, maar het terugdringen van kosten zal, mede door het feit dat sommige farmaceuten het noodzakelijk achten om de prijs voor bepaalde middelen te verzesvoudigen, geen sinecure worden binnen de oncologie.

In dit nummer kunt u lezen dat het inzetten van de oude, vertrouwde fluoropyrimidines optimaler kan en dat het voorkomen van morbiditeit en mortaliteit door het inzetten van DPD-typering ook nog eens kosteneffectief is. Goed voor de patiënt en voor uw taakstelling.
De vorming van de vele oncologische netwerken in Nederland demonstreert dat we er binnen de oncologie wel achter zijn dat door samenwerking meer bereikt wordt. Zo wordt integrale, persoonsgerichte, kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg op de juiste plek aangeboden. Het baart mij grote zorgen dat zorgverzekeraars blijkbaar eenzijdig en ongefundeerd kunnen besluiten om een streep te zetten door afspraken binnen een oncologisch netwerk. Hier ligt wat mij betreft een schone, ontzorgende, taak voor de minister om de financiering en regelgeving rondom de netwerkvorming te stroomlijnen.

Hoezeer we ook het beste voor hebben met onze patiënten, blijkbaar voelt een kwart zich aan zijn/haar lot overgelaten. In een toelichting op een recente NFK-enquête waaruit dit blijkt, worden enkele punten van zorg geïdentificeerd. Met hulp van de gereanimeerde NVMO-commissie Palliatieve Zorg kunnen we ook op dit gebied betere kwaliteit van zorg voor minder geld gaan leveren.

Namens redactieraad en NVMO-bestuur,