Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Via het onderdeel E-learning van de NVMO-website zijn drie afleveringen te volgen van het nascholingsprogramma Drieluik Mammacarcinoom.

Geaccrediteerde e-learning

Drieluik Mammacarcinoom

Bij deze geaccrediteerde nascholing nemen verschillende collega’s uit de Nederlandse klinische oncologie geselecteerde vraagstukken onder de loep.
Internist-oncoloog dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek), internist-oncoloog dr. Wim van der Steeg (Isala, Zwolle), dr. chirurg Frederieke van Duijnhoven (Antoni van Leeuwenhoek) en radiotherapeut dr. Maurice van der Sangen (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) vormen het expertpanel voor de aflevering over HER2-positief mammacarcinoom.
Verder bespreken internist-oncologen dr. Agnes Jager (Erasmus MC), dr. Marleen Kok (Antoni van Leeuwenhoek) en dr. Ester Siemerink (Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo) actuele vraagstukken in de aflevering over triple-negatief mammacarcinoom.
Tot slot komen internist-oncologen dr. Maaike de Boer (Maastricht UMC+), dr. Vincent Dezentjé (Antoni van Leeuwenhoek) en prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht) aan het woord in de aflevering over hormoongevoelig mammacarcinoom. Deze nascholing van MEDtalks Oncology is stand gekomen in samenwerking met de NVMO.


Video-impressie

Oncologiedagen 2018 in een notendop

Aan de orde komen mammacarcinoom, nieuwe NVMO-commissies, immuuntherapie en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Ook komen de winnaars van de Pieter De Mulder Award 2018 en de beste oncologieproefschriften van het jaar aan het woord. Verder wordt er ingegaan op onderzoek van eigen bodem en zijn er korte interviews met sprekers van de voordrachten over het Center for Personalized Cancer Treatment en de E-nose voor detectie tumoren van de tractus digestivus. Pdf-versies van PPT-presentaties van de Oncologiedagen 2018 kunnen door NVMO-leden (na inloggen) worden gedownload in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.

Komende events

21 maart 2019 Landelijke jNVMO-onderwijsmiddag 2019 locatie n.t.b.
16 april 2019 Algemene Ledenvergadering NVMO Utrecht
17 mei 2019 NVMO Nascholing Targeted Therapy 2019 Utrecht
2 juni 2019 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2019 Chicago
29 september 2019 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2019 Barcelona

Beschikbaar op NVMO-website

Webcast van presentaties Oncologiedagen

Er zijn 5 video’s van presentaties over mammacarcinoom. Deze belichten achtereenvolgens neoadjuvante therapie, locoregionale behandeling, Ki67 voor risicostratificatie, tumorinfiltrerende immuuncellen en subgroepanalyses. Verder zijn er 2 video’s van voordrachten over immuuntherapie (waarde van PD-L1-immuunhistochemie en endocriene bijwerkingen), 2 video’s van presentaties over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, 1 video van een presentatie over het Center for Personalized Cancer Treatment en 1 video van een presentatie over lichaamssamenstelling als tool voor behandelstrategie. Ook zijn er video’s van een presentatie over huidige en toekomstige behandelopties bij gemetastaseerd niercelcarcinoom, van een presentatie over behandelopties bij pancreascarcinoom en van een presentatie over de E-nose voor detectie van tumoren van de tractus digestivus.


Save the date

ALV op 16 april 2019

De NVMO houdt op dinsdag 16 april 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in Utrecht een algemene ledenvergadering. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Informatie over de locatie en agendapunten volgt via de e-nieuwsbrief.