Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

  • BOM

In het in augustus 2019 in Medische Oncologie gepubliceerde advies Olaparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom is in de conclusie vermeld dat olaparib kan worden gegeven aan vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III en IV BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC), tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom, waarbij zij respons hebben na standaardbehandeling bestaande uit chirurgie en platinumbevattende chemotherapie.
Ook patiƫnten die geen primaire chirurgie of intervaldebulking hebben gehad (veelal stadium IV patiƫnten), maar wel een respons hebben op platinumbevattende chemotherapie komen conform de SOLO1-studie in aanmerking voor onderhoudsbehandeling met olaparib.

De herziene conclusie van het eerder gepubliceerde advies luidt daarmee:
Voor vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III of IV BRCA-gemuteerd EOC, tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom, waarbij zij respons hebben na standaardbehandeling, resulteert onderhoudsbehandeling met olaparib 2 d.d. 300 mg gedurende 2 jaar in vergelijking met placebo in een significante toename in de geschatte 3-jaars-PFS (60 versus 27 procent; HR: 0,30 [95%-BI: 0,23-0,41]; P < 0,001). De data zijn nog te prematuur voor de OS-analyse. Het primaire eindpunt is behaald en voldoet aan de PASKWIL-criteria om tot een voorlopig positief advies te komen. Zodra OS-gegevens bekend worden, zullen deze door de commissie BOM worden beoordeeld.