WENSENLIJST VOOR VERGOEDING

Offlabel-indicaties van medicatie bij maligniteiten in het hoofd-halsgebied

  • 5 min.
  • Beleid
  • NVMO-consensus

De NVMO-commissie OOM inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen (nog) geen vergoeding is geregeld. In overleg met Zorgverzekeraars Nederland wil de commissie voor deze indicaties bij voldoende wetenschappelijk bewijs tot vergoeding komen. Prof. dr. Carla van Herpen bespreekt verschillende categorieën maligne tumoren in het hoofd-halsgebied waarvoor vergoeding van offlabel-medicatie gewenst is.

Alle maligne hoofd-halstumoren zijn zeldzame ziekten. Bij een maligne hoofdhalstumor gaat het vaak om een plaveiselcelcarcinoom van mondholte, orofarynx, hypofarynx of larynx. ‘Er zijn studies gedaan met systemische therapie bij de primaire behandeling en bij een incurabel recidief en/of gemetastaseerde ziekte’, vertelt Van Herpen. ‘Primaire behandeling bestaat uit chemoradiotherapie of radiotherapie plus cetuximab bij patiënten met een contra-indicatie voor chemotherapie. Bij tumorgroei na cisplatine is nivolumab goedgekeurd. Naar aanleiding van de KEYNOTE-048-studie krijgt ook pembrolizumab een plaats als eerstelijnsbehandeling voor deze patiënten.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?