Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

In het onderdeel Webcast van de NVMO-website zijn video’s van 17 volledige lezingen van de Oncologiedagen 2019 te bekijken. De video’s zijn alleen beschikbaar voor NVMO-leden met een inlogaccount.

Webcast van Oncologiedagen 2019

Bekijk de video’s van de presentaties en het debat

Allereerst zijn er video’s van de lezingen over nieuwe behandelmogelijkheden van lokaal gevorderd pancreascarcinoom en een nieuwe biomarker voor bevacizumab-effectiviteit. Verder zijn er video’s van lezingen over immuuntherapie die respectievelijk biomarkers, timing van behandeling, neoadjuvante behandeling van melanoom en TIL-behandeling van melanoom belichten. Verder zijn er video’s van de keynote lectures over trials within cohorts en medische oncologie in een mondiaal perspectief en is er een videoreportage van het debat over voor- en nadelen van DICA-registratie.
Ook zijn er video’s van de lezingen over behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom en blaascarcinoom, HIPEC en PARP-remmers bij ovariumcarcinoom en de eQuiPe-studie.
Tot slot zijn er in totaal vijf video’s van lezingen over mammacarcinoom die ingaan op respectievelijk endocriene therapie (keynote lecture), FDG-PETscan, behandeling HER2/neu-positieve ziekte, nieuwe medicatie en de rol van het DNA-profiel bij de behandeling.


Webcast voor NVMO-leden

Wat is er bediscussieerd tijdens de NVMO-najaarsvergadering?

Tijdens deze najaarsvergadering kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Update NVMO-commissie BOM
  • Update SONCOS
  • Update NVMO-commissie Kwaliteit

De webcast, die per thema in korte video’s is opgedeeld, is bereikbaar via www.nvmo.org/alvnov2019 en alleen te bekijken voor NVMO-leden met een persoonlijk inlogaccount. Bij vragen over inlogaccounts of inloggen kan worden gemaild met helpdesk@nvmo.org.


Nieuw adres secretariaat NVMO

De nieuwe contactgegevens luiden als volgt:
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
Postbus 20066
3502 LB Utrecht
tel. 030 - 282 32 28
secretariaat@nvmo.org

Verder is Marieke Vos, beleids- en projectondersteuner bij de NIV, van start gegaan als verenigingssecretaris van de NVMO. Binnen de NIV is ze reeds jarenlang betrokken bij projecten op het gebied van kwaliteit, opleiding en beroepsbelangen.
Ze is bereikbaar via tel. 030 - 282 32 28 en secretariaat@nvmo.org. De NVMO-ledenadministratie blijft bereikbaar via ledenadministratie@nvmo.org.

 


NVMO-events in 2020

31 mei 2020 NVMO Nederlandse Avond ASCO 2020 Chicago
25 juni 2020 NVMO Post-ASCO 2020 Driebergen
19 september 2020 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2020 Madrid
11 november 2020 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2020 Arnhem
12 en 13 november 2020 Oncologiedagen 2020 Arnhem
13 november 2020 Algemene Ledenvergadering NVMO Najaar 2020 Arnhem