OVERWERKEN LIJKT VOOR INTERNIST-ONCOLOGEN DE NORM

Peiling geeft nieuwe voeding aan discussie over polikliniektijden

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

Sinds het verdwijnen van ‘absolute normtijden’ in 2015 zouden internist-hematologen en internist-oncologen in theorie meer tijd moeten hebben voor hun patiënten. Uit een recente peiling van de redactie van Medische Oncologie kwam naar voren dat in de praktijk wisselend wordt omgegaan met de mogelijkheden die de NIV internist-hematologen en internist-oncologen biedt, ten opzichte van internisten in andere disciplines.

Uit de peiling blijkt veelal dat de workload hoog is en dat overwerken de norm is. Verder onderzoek is nodig om beter zicht op de problematiek te krijgen. Maar de peilinguitslag op zich biedt al een goede basis voor discussie binnen de vakgroepen. Met instemming van alle deelspecialistische verenigingen heeft de NIV een aantal jaren geleden bij het vaststellen van de normtijden besloten in de hematologie en medische oncologie extra tijd toe te kennen voor de eerste polibezoeken en vervolgconsulten. Vanaf 1 januari 2015 worden, door de komst van de integrale tarieven, geen ‘absolute normtijden’ meer vastgesteld door de wetenschappelijke verenigingen. In samenwerking met LOGEX worden daarentegen enkel ‘relatieve normtijden’ vastgesteld (zie kader). De NIV heeft voor de berekening van de relatieve normtijden van LOGEX meer tijd toebedeeld aan de oncologische zorgproducten, waardoor deze zorgproducten rela

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?