OFFLABEL-INDICATIES BIJ GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Enkele systemische behandelingen officieel (nog) niet vergoed

  • 3 min.
  • NVMO-consensus
  • Vereniging

De NVMO-commissie Offlabelindicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen (nog) geen vergoeding is geregeld, om vervolgens in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook voor deze indicaties tot een vergoeding te komen. In een serie artikelen belichten internistoncologen uit het veld de situatie in hun eigen vakgebied. Prof. dr. Els Witteveen bespreekt de stand van zaken bij gynaecologische tumoren.

‘De NVMO-consensus indicaties oncologische middelen zoals die de laatste keer is gereviseerd in 2016 is wat betreft de gynaecologische tumoren nog behoorlijk actueel’, merkt Witteveen op. ‘Er zijn de afgelopen jaren – helaas – niet veel nieuwe middelen op de markt gekomen voor deze vormen van kanker. Wel zijn er nog enkele vormen van chemotherapie die wel in de consensustekst zijn opgenomen, maar officieel niet in aanmerking nvmoconsensus tekst: dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist komen voor vergoeding. Waarbij kan worden opgemerkt dat het daarbij niet om heel dure middelen gaat. Maar voor het nette zou het goed zijn als de NVMO-commissie OOM met ZN om de tafel gaat zitten om de vergoeding voor deze indicaties officieel te maken.’

Ovariumcarcinoom

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?