Een kopje koffie

  • 1 min.
  • Voorwoord

Met vier nieuwe bestuursleden zijn we het nieuwe jaar weer ambitieus begonnen. Na het publiceren van onze Strategie 2018-2022 is het goed om een eerste balans op te maken. Waar zijn we mee aan de slag gegaan en wat is er al bereikt? Waar staan we met de ontwikkeling van kwaliteitsmeting, professionalisering en financiering van de vereniging? Ook onze statuten worden tegen het licht van de huidige tijd gehouden en zullen worden aangepast. Dit alles willen we graag met u bespreken tijdens de komende algemene ledenvergadering op dinsdagavond 16 april a.s. in Utrecht.

Recentelijk hebben we de leden via de nieuwsbrief en website op de hoogte gebracht van werkafspraken omtrent de invoering van combinatie-immuuntherapie bij gemetastaseerd  niercelcarcinoom. Een van de werkafspraken behelst beperking van het aantal ziekenhuizen waar immuuntherapie kan worden toegediend. Hiermee is een voorschot genomen op voorstellen die door de nieuw geïnstalleerde NVMO-commissie Kwaliteit zullen worden geformuleerd aangaande kwaliteit en indeling van de oncologische zorg. Ook hierover zullen we tijdens de komende ledenvergadering graag met u in discussie gaan.

Opmerkelijk is dat we naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf, waarin een chirurg uitspraken deed over adjuvante behandeling van melanoom, nu als NVMO-bestuur en NVMO-commissie BOM kritische vragen krijgen van de Tweede Kamer en minister van VWS over wat dit nu allemaal betekent. Blijkbaar wordt er niet verder gekeken dan De Telegraaf-neus lang is. Waar verzekeringsmaatschappijen, Zorginstituut Nederland en farmaceutische bedrijven hierover al lang intensief met ons in gesprek zijn, is men in politiek Den Haag nog steeds niet goed op de hoogte van de belangrijke rol die de NVMO en commissie BOM nu precies (al ruim 20 jaar) spelen op het gebied van dure geneesmiddelen.

Misschien wordt het tijd voor een kopje koffie met de minister en de Kamerleden?

Namens het bestuur van de NVMO