NUT PIJNMETING STAAT NIET IN VERHOUDING TOT REGISTRATIELAST

Discussie over verplichte pijnmeting

  • 8 min.
  • Kwaliteit

Sinds begin 2018 zijn internist-oncologen verplicht om patiënten bij elk consult te (laten) vragen hoeveel pijn ze ervaren en dit met een getalsmatige score te registreren in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De verplichting, die het resultaat is van een nieuwe indicatorset van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), roept onder internist-oncologen veel weerstand op.

‘Het doel van deze indicator is dat er meer aandacht is voor pijn’, zegt dr. Rianne van Boekel, voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep die de IGJ-indicator Ziekenhuisbreed Pijnmanagement heeft opgesteld. In de praktijk betekent dit dat een arts tijdens een consult aan de patiënt vraagt of deze pijn heeft, en als dat het geval is, dat de patiënt aangeeft om hoeveel pijn het gaat met een getalswaarde tussen 0 en 10. ‘Omdat pijn heel subjectief is, proberen we het hiermee wat objectiever te maken. Het cijfer op zich zegt nog niet zo veel. Het doel is vooral om een trend waar te nemen: is de pijn bij een volgend consult toegenomen of afgenomen? Daarom is het ook zo belangrijk om dat te noteren’, legt Van Boekel uit. ‘Als patiënten eenmaal een score hebben gegeven, dan kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld of ze de pijn acceptabel vinden. We weten uit de literatuur dat als je patiënten niet vraagt

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?