Nieuws NVMO

  • 1 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De NVMO heeft een procedure vastgesteld voor het opstellen van een standpunt over een actuele oncologische (zorg)vraag.

Onduidelijkheid wegnemen over actuele (zorg)vragen

Procedure vastgesteld voor opstellen NVMO-standpunten

NVMO-standpunten zijn bedoeld om tijdelijk richting te geven aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up-to-date is.
De vastgestelde procedure loopt vooruit op een mogelijke oplossing om te komen tot snellere invoering van nieuwe medisch-oncologische updates van richtlijnen. De NVMO neemt hiermee, in samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen, het initiatief om standpunten op te kunnen stellen die vooruitlopen op een nieuwe richtlijn of een richtlijn die dient te worden herzien. De NVMO zal alleen standpunten ontwikkelen over systemische therapieën en medisch-inhoudelijke aspecten.
Een pdf-versie van de procedure is te downloaden op de NVMO-website.


Discussiëren over toekomstbestendige innovaties

SONCOS-themasymposium 2018

Het eerste deel van het symposiumprogramma is gewijd aan de rol van Zorginstituut Nederland en de beroepsgroepen bij innovatie. Bij het tweede deel van het programma staat de implementatie en organisatie rondom innovaties centraal, waarbij onder meer wordt stilgestaan bij de komst van OVHIPEC-behandelingen in Nederland.
Tijdens het derde deel van het programma zal een blik worden geworpen op het verleden en de toekomst van het oncologisch MDO. Is het mogelijk en nodig om iedere patiënt in een MDO te bespreken? Tot slot zal worden ingegaan op de rol van de Federatie Medisch Specialisten bij innovatie, waaronder het gebruik van zorgevaluatie en kennisagenda’s.
Het themasymposium zal worden gehouden in het Muntgebouw in Utrecht. Meer informatie over programma, sprekers en inschrijving staat op de SONCOS-website (www.soncos.org).


Komende events NVMO

2 oktober 2018 SONCOS-themasymposium 2018 Utrecht
21 oktober 2018 NVMO Nederlandse Avond ESMO 2018 München
14 november 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2018 Arnhem
15-16 november 2018 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 Arnhem
16 november 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem
6 februari 2019 Therapie op Maat 2019: Casuïstiekavond Arnhem
7-8 februari 2019 Therapie op Maat 2019 Arnhem

Definitieve versie

Strategie NVMO 2018-2022

Cover (kleur) Strategie NVMO 2018-2022

Het document beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau.