Beslisboom voor intraveneuze toegang

  • 2 min.
  • Kwaliteit
  • Kwaliteitsontwikkeling

Intraveneuze medicatie kan op verschillende manieren worden toegediend. De keuze hangt daarbij af van de eigenschappen van het medicijn, de frequentie en duur van de toediening en de vaatgesteldheid bij de patiënt.

Intraveneuze (oncologische) medicatie kan behalve via het klassieke intraveneuze infuus ook worden toegediend via een PICC of een PAC (zie artikel PICC’s en PAC’s eerder inzetten). De vraag welke (oncologische) patiënten in aanmerking zouden moeten komen voor plaatsing van een PICC of PAC, is vrij gemakkelijk te beantwoorden, stelt Jan Ouwerkerk. Hij is researchcoördinator oncologie in het LUMC en bestuurslid van de Stichting Vascular Infusion Technology (VIT). ‘Er bestaat al ruim 20 jaar een beslisboom voor intraveneuze toegang (zie figuur). Daarmee kun je gemakkelijk op basis van de eigenschappen van het toe te dienen medicijn, de verwachte duur en frequentie en de vaatgesteldheid van de patiënt een keuze maken. Zo zou een doxorubicine-bevattende

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?