ERVOOR ZORGEN DAT VERGOEDING IN ORDE KOMT

Nieuwe NVMO-commissie voor offlabel-indicaties

  • 7 min.
  • Wetenschap

Om het offlabel-gebruik van een oncologisch geneesmiddel vergoed te krijgen, moet de beroepsgroep bij Zorgverzekeraars Nederland aantonen dat dit offlabelgebruik volgens “de stand der wetenschap en praktijk” toegevoegde waarde heeft. Een nieuwe NVMO-commissie in oprichting onder voorzitterschap van internist-oncoloog dr. Metin Tascilar (Isala) gaat zich vanaf nu hiermee bezighouden.1

Het fenomeen is waarschijnlijk al zo oud als het bestaan van de officiële registraties van indicaties voor geneesmiddelen: het offlabel-gebruik van geneesmiddelen, oftewel het gebruik van een geneesmiddel voor een niet-geregistreerde indicatie. Immers: fabrikanten van geneesmiddelen zijn niet altijd geneigd voor iedere indicatie van hun geneesmiddel het (kostbare en tijdrovende) traject bij de registratieautoriteiten te doorlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van het middel bij een kleine doelgroep zoals patiënten met een weinig voorkomende soort van kanker. Ook kan het betreffende medicijn (bijna) uit patent zijn (en daardoor goedkoop), waardoor de kosten van registratie niet opwegen tegen de baten ervan door de indicatie-uitbreiding. En dan is er nog de factor tijd. Als uit klinische studies een nieuwe indicatie voor een geneesmiddel blijkt en de fabrikant deze indicatie wil laten registr

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?