LOTTE KEIKES: ‘ONDERZOEKSSTAGE WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN PROMOTIETRAJECT’

Protocol voor efficiënter spreekuur en praktijkvariatie bij colorectaal carcinoom

  • 6 min.
  • Oncologiedagen
  • Wetenschap

Promovenda Lotte Keikes won in 2016 de Pieter De Mulder Award en loopt in het kader daarvan nu stage in de Verenigde Staten (VS). Ze onderzoekt praktijkvariatie en de inzetbaarheid van beslisondersteuning bij de behandeling van colorectaal carcinoom. ‘Deze stage verruimt mijn blik en is een waardevolle toevoeging aan mijn promotietraject,’ stelt ze.

Vanaf maart tot en met december 2018 is Keikes te vinden in het UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center in Los Angeles. Het aan de Pieter De Mulder Award 2016 verbonden geldbedrag van 6.000 euro (vanaf dit jaar is dat bedrag 15.000 euro) benut ze voor deze buitenlandstage. ‘Ik werk aan een protocol voor een efficiënter spreekuur en heb het hele proces van het voorbereiden van een spreekuur in kaart gebracht om te kijken waar tijd kan worden bespaard, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van zorg wordt verbeterd’, aldus Keikes. Ze combineert haar verblijf met een tweede project, dat mede wordt gefinancierd door het Amsterdam UMC Cancer Center. Hierin neemt ze de praktijkvariatie bij de behandeling van colorectaal carcinoom in de VS onder de loep. Eerder deed ze hetzelfde in Nederland, met data van de Nederlandse Kankerregistratie. Daaruit blijkt dat door praktijkvariatie de zorg voor

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?