Medische oncologie als ‘vak apart’

  • 3 min.
  • Open Podium
  • Opinie

De Nederlandse internist­-oncoloog neemt binnen Europa een uitzonderingspositie in. In de meeste Europese landen is het een zelfstandig vak en is de opleiding (deels) losgekoppeld van de opleiding tot internist. Ik zou ervoor willen pleiten dat er ook in Nederland een zelfstandig specialisme medische oncologie komt, met een gedegen basis in de interne geneeskunde en met een opleiding die meer tijd dan nu inruimt voor de complexe hedendaagse oncologie. De internist-­oncoloog kan dan ook zonder onnodige aanvullende opleidingen in andere Europese landen werkzaam zijn.
Medische oncologie is een steeds complexer vak, maar de opleiding is al jaren even lang. Mijn opleider, prof. dr. Els Witteveen, beschreef in haar oratie dat de aios zich de medische oncologie eigen moet maken in 2 jaar, waarvan ook nog 20 procent dient te worden besteed aan de algemene interne geneeskunde, bijvoorbeeld in de vorm van di

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?