Grondslag voor verandering

  • 1 min.
  • Voorwoord

Steeds meer beseffen we dat elke tumor en elk mens uniek is. Er is behoefte aan op het individu aangepaste zorg. Deze verandering heeft een sneeuwbaleffect op de totale organisatie van oncologische zorg. Poliklinieken worden multidisciplinair, maar ook tussen ziekenhuizen worden de muren geslecht door MDO’s in netwerkverbanden. Binnen deze netwerken verschuiven patiëntenstromen, waardoor niet in elk ziekenhuis het volledige palet aan oncologie meer wordt behandeld. Daarnaast is er toenemend behoefte aan praktijkondersteuning en ook taakoverheveling heeft haar intrede gedaan.

Dr. Frans Erdkamp geeft in dit nummer aan dat de conclusies uit het rapport van de commissie Erdkamp II nog steeds actueel zijn. Hij blijft voor uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Yoeri Luijff en Rune van de Wetering willen meer differentiatie mogelijkheden in de opleiding. Niet iedereen wil een perifere stage. Verder geven 5 opleiders medische oncologie hun toekomst visie en zij verschillen, net als de internist­-oncologen in opleiding, van mening over de ideale opleidingsduur. Misschien biedt differentiatie hier een uitkomst?

De winnaars van de Pieter De Mulder Award zijn unaniem positief over de waarde van deze prijs en zijn verheugd dat het prijzengeld recentelijk is verhoogd. De voorzitter van de jNVMO, Marissa Cloos­van Balen, spreekt grote waardering uit voor de jNVMO­-onderwijsdag als scholingsmoment.
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse praktijk worden bij voorkeur Nederlandse deskundigen gevraagd. Buitenlandse sprekers zijn wel uitgenodigd voor de komende Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen; zij geven in dit nummer alvast een voorproefje op hun keynote lectures. Hopelijk smaakt het naar meer en zien we u in Congrescentrum Papendal. Verder mag u vanzelfsprekend niet ontbreken bij de algemene ledenvergadering (ook al is het vroeg) omdat ook uw stem en mening belangrijk zijn voor onze vereniging.

Namens redactieraad en NVMO-­bestuur,