PROMOTIEONDERZOEK GEEFT AANBEVELING VOOR RICHTLIJN MAMMACARCINOOM

Schema neoadjuvante chemotherapie heeft effect op uitkomst

  • 7 min.
  • Promotie

Het schema van toediening van neoadjuvante chemotherapie heeft invloed op de uitkomst van de behandeling van mammacarcinoompatiënten, blijkt uit onderzoek van internist-oncoloog Birgit Vriens. Zowel de algehele overleving (OS) als de ziektevrije overleving (DFS) verbeterde bij gebruik van een sequentieel schema (AC-T) ten opzichte van een gelijktijdig schema (TAC).

Bij patiënten met een vroeg of lokaal gevorderd mammacarcinoom wordt neoadjuvante chemotherapie de laatste jaren steeds vaker toegepast als effectief alternatief voor adjuvante chemotherapie. In Nederland bestond, net zoals in de meeste Europese landen, de standaardbehandeling uit 6 kuren van een gelijktijdig gegeven combinatie van een taxaan (docetaxel), antracycline en cyclofosfamide (TAC), voorafgaand aan de operatie. In de Verenigde Staten kregen patiënten dezelfde soort chemotherapie, maar in een ander schema: eerst 4 kuren antracycline plus cyclofosfamide (AC), gevolgd door 4 kuren docetaxel (T). Vriens: ‘De belangrijkste vraagstelling van ons onderzoek was: welke chemotherapie is het meest effectief? Daarnaast hebben we de betrouwbaarheid van de echo en de MRIscan na het einde van de chemotherapie met de pathologische respons vergeleken. Tevens hebben we bij geselecteerde patiënten de waarde van

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?