Op zoek…

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Het leven bestaat grotendeels uit zoeken naar… Niet alleen privé, maar ook in ons werk is het ‘zoeken naar’ een activiteit waar we dagelijks mee bezig zijn. In de spreekkamer is het zoeken naar de juiste diagnose, de juiste behandeling, maar ook naar de juiste woorden. Afgelopen april bij algemene ledenvergadering was het ook duidelijk dat het NVMO-bestuur zoekt naar de juiste organisatie, de gewenste plaats van de NVMO in het zorglandschap en de juiste rol voor onze leden. Dat we er vooral voor onze leden willen zijn, is duidelijk.

Ook in dit nummer van Medische Oncologie zijn de zoektochten duidelijk zichtbaar. De zoektocht van de apotheker die ‘Kymo’ de cytostaticarobot inzet om de werkdruk onder het personeel te verminderen door inzet van extra (robot)armen. Deze aanpak geeft apothekersassistenten meer ruimte om specifieke bereidingen afgestemd op de persoonlijke behoeften van een patiënt te kunnen uitvoeren. De bijdrage voor het Open podium sluit inhoudelijk naadloos aan bij de gedachte om vooral in te zetten op geneesmiddelen die specifieke aanpassingen vereisen voor patiënten.

Ook zijn er nieuwe toepassingen voor DOAC’s bij kankerpatiënten, zodat ze niet dagelijks meer injecties hoeven te krijgen, en nieuwe beperkte bestralingstechnieken – stuk voor stuk resultaten van het zoeken naar verbetering.

Het zijn niet alleen zoektochten naar technische verbeteringen in de zorg, maar ook zoektochten om de beste behandeling voor de beste prijs te krijgen. Het kan immers niet zo zijn dat de gezondheidszorg zo duur wordt, dat we daardoor onze patiënten minder te bieden hebben. Deze multifactoriële weging is ook tastbaar in de bijdrage in dit nummer over dose dense adjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom. Weer een stapje voorwaarts, maar wel tegen behoorlijke investeringen op het dagcentrum en de nood voor extra ondersteunende medicatie. De een zegt: onmiddellijk doen, maar de ander weegt meerdere factoren, met name als er nog geen officiële publicatie is. Weer een reden voor een NVMO-‘standpunt’?

Namens redactieraad en NVMO-bestuur,