Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De commissie BOM heeft in het najaar van 2017 een verzoek vanuit het oncologische behandelveld ontvangen om haar gedachten te laten gaan over de geschiktheid van de huidige PASKWIL-criteria bij de beoordeling van studies met immunotherapie.

geen andere criteria nodig

PASKWIL bij immunotherapie

De achterliggende gedachte had onder meer te maken met het optreden van het fenomeen ‘pseudoprogressie’ tijdens deelname aan een studie met immunotherapie, en de mogelijke beperkingen die de PASKWIL-criteria zouden kunnen hebben voor het adequaat beoordelen van stabiele overlevingscurves op lange termijn.
Aan de hand van de vraagstelling heeft de commissie BOM alle door haar beoordeelde immunotherapiestudies van atezolizumab, ipilimumab, nivolumab en pembrolizumab nog eens kritisch bekeken. Hieruit heeft de commissie de conclusie kunnen trekken dat de huidige PASKWIL-criteria geschikt zijn voor het beoordelen van de eindpunten progressievrije overleving en totale overleving, inclusief de beoordeling van de bijbehorende hazard ratios van alle beoordeelde immunotherapiestudies. Het lijkt op dit moment dus niet noodzakelijk voor deze golf van geneesmiddelen andere criteria te ontwikkelen.
De commissie BOM waardeert het zeer wanneer het veld kritisch de werkwijze van de commissie volgt en zo nodig becommentarieert, en staat te allen tijde open voor vragen en suggesties die haar
werkwijze verder zouden kunnen optimaliseren. De commissie BOM is bereikbaar via ciebom@nvmo.org.


25 mei 2018 in utrecht

Nascholing Targeted Therapy 2018

Onder voorzitterschap van prof. dr. Hanneke van Laarhoven (AMC) en dr. Gabe Sonke (AVL) zullen ook dit jaar diverse experts uiteenlopende onderwerpen rondom de doelgerichte behandeling van
kanker belichten. Informatie over het programma, de sprekers en inschrijving staat in het onderdeel Meetings van de NVMO-website. Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.


oorkonde uitgereikt tijdens alv

Prof. dr. Hans Gelderblom benoemd tot erelid NVMO

Van 2013 tot begin 2016 was hij voorzitter en van begin 2016 tot en eind 2017 algemeen bestuurslid van de NVMO. Tevens was hij lid van de NVMO-commissie BOM en bestuurslid van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
Gelderblom is hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het LUMC in Leiden en hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder experimentele oncologische farmacotherapie. Tevens is de internist-oncoloog van het LUMC voorzitter van de EORTC-Soft Tissue and Bone Sarcoma Group, bestuurslid van de Dutch Pharmacology Oncology Group en bestuurslid van hospice Xenia in Leiden.


Komende events NVMO

25 mei 2018 Nascholing Targeted Therapy 2018 Utrecht
3 juni 2018 NVMO Nederlandse ASCO Avond 2018 Chicago
28 juni 2018 Post-ASCO 2018 Driebergen
14 november 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2018 Arnhem
15 - 16 november 2018 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 Arnhem
16 november 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem