Regie

  • 1 min.
  • Voorwoord

Mocht iemand denken dat, met de zomervakantie in zicht, er een rustige tijd aanbreekt, dan valt dat tegen. Er gebeurt van alles. Zo werden we verrast door de introductie van de verplichte pijnmeting op de polikliniek, die door IGZ gecontroleerd gaat worden. Ondanks input en bedenkingen aangegeven door NIV en NVMO is tot invoering overgegaan. Dit levert een goede bijdrage aan de vinkjescultuur die we met zijn allen in stand houden door mee te doen aan Ziekenhuizen Top 100 van AD, de Beste Ziekenhuizen van Elsevier en de accreditatiewedloop van NIAZ/Qmentum en JCI. Het is een interessante vraag of de hoeveelheid te zetten vinkjes daadwerkelijk een bijdrage levert aan de reeds hoge kwaliteit van zorg die we in Nederland hebben. Ook interessant is of de enorme kosten van deze 'kwaliteitsmetingen' opwegen tegen de baten. Wie moet de regievoerder zijn die deze kritische vragen stelt en hier allemaal op toeziet?

Over regie gesproken. In dit nummer van Medische Oncologie komt een aantal mensen aan het woord over registers bij bepaalde aandoeningen. Duidelijk is dat er behoefte bestaat aan een uniforme manier van registreren van gegevens. De minister van VWS heeft het Zorginstituut Nederland de opdracht gegeven om de regie te nemen in het ontwikkelen van een uniform registratiekader. Hierin dienen met name effectiviteit, kosteneffectiviteit en start- en stopcriteria opgenomen te worden. Aangezien we als (internist-)oncologen ondanks meerdere goede initiatieven nog geen uniform registerkader hebben kunnen ontwikkelen, is dit een goede kans om in samenwerking met het Zorginstituut en patiëntenverenigingen grote stappen te zetten. Eén van de randvoorwaarden voor zo’n register moet dan wel zijn dat de te registreren data zoveel mogelijk uit databases van ziekenhuizen gehaald moeten kunnen worden. Een opgave op zich.
Verder in dit nummer een fraai beeld over de razendsnelle ontwikkeling op gebied van whole genomic sequencing. De Hartwig Medical Foundation verricht hier zeer goed en bewonderenswaardig werk. Het is een belangrijke uitdaging om, naast verdere wetenschappelijke onderbouwing, alle informatie op juiste wijze in te schatten en bij de behandelend specialist onder de aandacht te brengen.

Kortom: ontwikkelingen en uitdagingen genoeg!

Ik wens u veel leesplezier en bovenal een heel goede vakantieperiode!