Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

De voordracht van kandidaten voor de Pieter de Mulder Award 2018 is van start gegaan. Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.

Voordracht kandidaten van start gegaan 

Pieter de Mulder Award 2018

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 2 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen via www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient tevens een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens op www.nvmodagen.nl te raadplegen. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer Oncology.


Meld uw dissertatie aan!

Het beste oncologieproefschrift

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 kunnen worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit twee proefschriften voor de prijs selecteren.
De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt er een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie. Kandidaten kunnen per e-mail worden aangemeld via secretariaat@nvmo.org. Ingezonden dienen te worden: titel proefschrift, inhoudsopgave en Nederlandstalige samenvatting (bij voorkeur als pdf-bestand).


Komende events NVMO

2 oktober 2018 SONCOS-themasymposium 2018 Locatie n.t.b.
14 november 2018 Landelijke jNVMO-onderwijsdag 2018 Arnhem
15-16 november 2018 Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 Arnhem
16 november 2018 Algemene Ledenvergadering NVMO Arnhem
6 februari 2019 Therapie op Maat 2019: Casuïstiekavond Arnhem
7-8 februari 2019 Therapie op Maat 2019 Arnhem

Save the date 
Oncologiedagen 2018

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen de kern van het programma. Dit komt dit jaar naar voren in sessies over respectievelijk mammacarcinoom, tumoren van de tractus digestivus, immuuntherapie en palliatieve zorg. Verder zullen enkele experts keynote lectures verzorgen en zal worden stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen rondom DNA-analyses van tumoren.
In de sessie Onderzoek van eigen bodem zullen collega’s van de academische centra in Groningen, Leuven en Utrecht resultaten van studies presenteren. Verder zullen de jonge collega’s in de gelegenheid worden gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter de Mulder Award.
De Oncologiedagen vinden weer plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem. Meer informatie over programma en sprekers staat op www.nvmodagen.nl. Inschrijving is alleen online mogelijk.