‘DE LASTMETER IS EEN HEEL EFFECTIEF MIDDEL OM ONDERBEHANDELING TE VOORKOMEN’

Psychosociale zorg meer integreren in medische zorg

  • 7 min.
  • Maatschappij
  • Wetenschap

Mensen die horen dat zij ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak tijd nodig om deze ingrijpende wending in hun leven te verwerken. Ook het leven van naasten en nabestaanden van kankerpatiënten kan ernstig ontregeld raken. Hulp van professionals kan psychische problemen bij deze mensen voorkomen of verminderen. Dr. Mecheline van der Linden pleit ervoor medische en psychosociale zorg meer gezamenlijk aan te bieden. De klinisch psycholoog is verder van mening dat oncologisch specialisten het stressniveau van hun patiënten regelmatig zouden moeten laten meten met een speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst, en hen zo nodig verwijzen naar psychosociale hulpverleners.

Patiënten die na een slechtnieuwsgesprek meteen terechtkunnen bij een gespecialiseerd verpleegkundige om na te praten. Of nabestaanden van een kankerpatiënt die af en toe op bezoek gaan bij een psycholoog of maatschappelijk werker die hen helpt zich staande te houden in een moeilijke tijd. Nog bijna nergens in Nederland wordt dergelijke zorg als standaardzorg aangeboden. Toch is dit wel de toekomst die klinisch psycholoog Van der Linden voor zich ziet: psychosociale zorg die meer dan nu geïntegreerd is in de medische zorg. Zelf was zij vanuit de afdeling Medische Psychologie van het VUmc ruim 12 jaar gedetacheerd op de afdeling Medische Oncologie in hetzelfde ziekenhuis. ‘In 2000 ben ik door internistoncoloog prof. dr. Bob Pinedo gevraagd om staflid op zijn afdeling te worden. Hij wilde een psycholoog die patiënten meteen kan opvangen wanneer de behandelend arts slecht nieuws voor hen heeft. Daarmee wa

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?