Nieuws NVMO

  • 5 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Per 1 januari 2019 zullen 4 nieuwe leden toetreden tot het NVMO-bestuur.

4 nieuwe bestuursleden treden aan

Wisseling van de wacht in bestuur NVMO

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) zal in het bestuur worden opgevolgd door dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Ze neemt vanaf 2019 tevens de voorzittershamer van de commissie BOM van hem over. Verder zal dr. Jan Willem de Groot (Isala) de functie van dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC) in het bestuur overnemen en tevens vanaf 2019 het stokje van haar overnemen als voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. De Groot was al vicevoorzitter van de redactieraad. Daarnaast neemt dr. Marije Slingerland (LUMC) vanaf 2019 officieel in het NVMO-bestuur de functie van penningmeester over van prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc). De nieuwe penningmeester maakte al vanaf mei 2018 deel uit van het bestuur. Verder wordt dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek) in het bestuur opgevolgd door dr. Margot Tesselaar (Antoni van Leeuwenhoek).
Het NVMO-bestuur dankt de scheidende bestuursleden voor hun waardevolle inspanningen in de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.


Overdacht voorzittershamer en 2 nieuwe commissieleden

Nieuwe samenstelling van de commissie BOM

De huidige voorzitter van de commissie – dr. Ferry Eskens (Erasmus MC), die deze functie sinds het najaar van 2015 bekleedde – zal de voorzittershamer overdragen aan de huidige secretaris: dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente). Laatstgenoemde zal tevens vanaf 2019 aantreden als NVMO-bestuurslid. De functie van secretaris van de commissie BOM zal worden ingevuld door prof. dr. An Reyners (UMC Groningen).
Verder treedt prof. dr. Henk Verheul (Amsterdam UMC, locatie VUmc) af vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn in de commissie. Eskens en Verheul zullen vanaf 2019 worden opgevolgd door internist-oncoloog dr. Jan Buter (Amsterdam UMC, locatie VUmc) en internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Helgi Helgason (Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag).


Komende events

6 februari 2019 Therapie op Maat 2019: Casuïstiekavond Arnhem
7 - 8 februari 2019 Therapie op Maat 2019 Arnhem
21 maart 2019 Landelijke jNVMO-onderwijsmiddag 2019 locatie n.t.b.
17 mei 2019 NVMO Nascholing Targeted Therapy 2019 locatie n.t.b.

Onderzoeksstage bij University of Cambridge

Pieter De Mulder Award 2018 voor Frederike Bensch

Bensch ontving de award voor haar onderzoek naar digitale pathologie en CT-gebaseerde metingen voor de beoordeling van heterogeniteit bij mammacarcinoom. De winnares doet onderzoek bij de afdeling Medische oncologie van het UMC Groningen en is momenteel als longarts in opleiding werkzaam bij de afdeling Interne geneeskunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ze zal de prijs gebruiken voor een onderzoeksstage aan de University of Cambridge in GrootBrittannië.
De jury voor de award werd gevormd door prof. dr. Stefan Sleijfer (voorzitter /Erasmus MC), prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc, Nijmegen) en prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen). De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter De Mulder (1949-2007).


Nieuwe commissie van start gegaan

NVMO-commissie Kwaliteit

De commissie heeft de opdracht gekregen om vanuit medisch-oncologisch perspectief de kwaliteit van zorg in Nederland te definiëren, regie te houden op richtlijnontwikkeling en de kennisagenda te beheren. Ook is de commissie binnen de NVMO het aanspreekpunt voor registraties en indicatoren. De gedefinieerde kwaliteitseisen dienen te worden verankerd in het SONCOS-normeringsdocument. De internistoncoloog met zijn team binnen de keten kan daarop worden getoetst. De commissie heeft een agenda gemaakt en de NVMO-leden tijdens de algemene ledenvergadering uitgenodigd deze agenda aan te vullen. In 2019 zal uitwerking plaatsvinden van een aantal uit deze lijst geselecteerde onderwerpen. 
Het dagelijks bestuur van de commissie wordt gevormd door dr. Franchette van den Berkmortel (voorzitter commissie /Zuyderland MC, Heerlen en Sittard- Geleen), dr. Filip de Vos (UMC Utrecht) en dr. Ester Siemerink (ZGT, Almelo- Hengelo). Commissieleden zijn dr. Ferry Eskens (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Hiltje de Graaf (Medisch Centrum Leeuwarden), dr. Alet Jansen-Mager (Isala, Zwolle en Meppel), dr. Hans Pruijt (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch) en dr. Cathrien Tromp-van  Driel (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn).


Versterking redactieraad NVMO-website

Dr. Geert Cirkel

In 2016 promoveerde hij op het onderzoek Strategies to overcome antineoplastic drug resistance. Verder was hij betrokken bij onderzoek van het Center for Personalized Cancer Treatment. Sinds februari 2018 is hij werkzaam in het Meander MC in Amersfoort.


De beste oncologieproefschriften van het jaar

BSMO en NVMO bekronen dissertaties van dr. Remco Molenaar en dr. Mette van Ramshorst

Dr. Remco Molenaar, anios interne geneeskunde bij het Flevoziekenhuis in Almere, ontving de prijs uit handen van NVMO-bestuurslid prof. dr. Carla van Herpen. Hij promoveerde op 22 december 2017 aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van promotoren prof. dr. Ron van Noorden (celbiologie) en prof. dr. Peter Vandertop (neurochirurgie), en copromotoren dr. Fonnet Bleeker (klinische genetica) en dr. Hanneke Wilmink (medische oncologie). De titel van zijn bekroonde proefschrift luidt Towards personalised medicine for cancerfrom initial therapy to follow-up.
Dr. Mette van Ramshorst, internist in opleiding bij het OLVG in Amsterdam, ontving de prijs uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal. Ze promoveerde op 31 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van prof. dr. Sabine Linn (medische oncologie) en dr. Gabe. Sonke (medische oncologie). De titel van haar bekroonde proefschrift luidt Optimizing systemic treatment in HER2-positive early breast cancer.
De Nederlands-Vlaamse jury die de taak had om de aangemelde proefschriften te beoordelen werd dit jaar gevormd door prof. dr. Jacques De Grève (UZ Brussel), dr. Derk Jan de Groot (UMC Groningen), prof. dr. Johanneke Portielje (LUMC, Leiden) en prof. dr. Sylvie Rottey (UZ Gent).


CORRECTIE IN ARTIKEL MAMMAPRINT

In de gedrukte versie van Medische Oncologie nummer 8 (november 2018) is op pagina 19 in het artikel over de MammaPrint onder de tussenkop Observationele data een citaat van mr. Linda van Saase abusievelijk toegeschreven aan dr. Aafke Honkoop. Dit is in de online versie op www.medischeoncologie.nl gecorrigeerd.