Elke medaille heeft een keerzijde

  • 2 min.
  • Voorwoord

De opkomst op de recente algemene ledenvergadering (ALV) van de NVMO was – ondanks het vroege tijdstip op de vrijdagochtend – hoog, waarschijnlijk omdat een aanpassing van de PASKWIL-criteria op het programma stond. In dit nummer kunt u lezen over de boeiende discussie hierover.
Helaas is de mediastorm over de adjuvante melanoombehandeling nog steeds niet uitgeraasd, waarbij nu de commissie BOM op de korrel wordt genomen. Opmerkelijk, omdat de commissie BOM zeer gewaardeerd wordt.
De updates van de SONCOS-criteria hebben een vaste plaats bij deze najaarsvergadering. Verder werd tijdens de ALV teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarbij afscheid werd genomen van een aantal zittende bestuursleden en nieuwe bestuursleden welkom werden geheten. Eerder kozen de NVMO-leden voor verdere professionalisering van onze vereniging; dit aspect was, hoewel onuitgesproken, merkbaar in de zaal. Hulde daarvoor aan onze voorzitter. Nieuwe commissies zoals de NVMO-commissie Kwaliteit en de NVMO-commissie Palliatieve Zorg werden geïntroduceerd. Dit ook ter ondersteuning van het bestuur vanwege het groot aantal dossiers dat op zijn pad ligt.

Hoewel het klaagschrift in de artikel 12-procedure tegen de tabaksindustrie ongegrond werd verklaard, is iedereen wel wakker geschud en op de hoogte van de sjoemelsigaret. In dit themanummer over ‘preventie en lifestyle’ klinkt ook een ander geluid door: de decembermaand, een maand met aandacht voor elkaar, een moment van reflectie. Muziek, aan dacht voor uiterlijk en helende woorden helpen onze patiënten, terwijl ‘second opinion’ een manier kan zijn om hoop te houden. Al deze onderwerpen komen aan bod in dit themanummer. Marleen Tent, bestuurslid van de jNVMO, waarschuwt dat niet alle patiënten gebaat zijn bij het patiëntenportaal. Ook dr. Rutger Koornstra geeft in zijn bijdrage over thuisbehandeling aan dat niet iedere patiënt hier direct enthousiast over is. Het blijft dus telkens ‘behandeling op maat’.

Niet in de laatste plaats is het vermeldenswaardig dat in dit nummer meerdere bijdragen aangeven dat een dokter alleen goed voor zijn patiënten kan zorgen als hij goed voor zichzelf zorgt. Makkelijker gezegd dan gedaan in een tijd waarbij iedereen van alles toevoegt aan het werk van de dokter, die steeds vaker hierin letterlijk verzuipt. Zelfs als de preventie plannen van onze regering succesvol zijn, is actie vanuit de NVMO gericht op kwaliteit van leven voor onze patiënten, maar ook voor onze leden van groot belang. Een effectieve stap hierin is zorgvuldigheid in de media, zodat de kwaliteit van leven van onze patiënten en van de zorgverleners niet aangetast wordt door de krant.

Namens redactieraad en NVMO­-bestuur,